W związku z intensywnymi opadami deszczu oraz aktualną sytuacją hydrologiczną na południu kraju pracownicy Wód Polskich podejmują aktywne działania i czynności zmierzające do zminimalizowania skutków występowania fal wezbraniowych w województwach: Śląskim, Opolskim, Dolnośląskim oraz Małopolskim. Na bieżąco monitorujemy sytuacje przy pomocy własnych służb terenowych, współpracując z wojewódzkimi, powiatowymi oraz gminnymi centrami zarządzania kryzysowego oraz policją i strażą pożarną.

Bieżące informacje oraz komunikaty na temat stanu rzek dostępne są pod linkami:

RZGW we Wrocławiu: https://wroclaw.wody.gov.pl/aktualnosci/1736-intensywny-monitoring-sytuacji-w-zwiazku-z-nawalnymi-opadami-deszczu-na-dolnym-slasku-i-opolszczyznie

RZGW Gliwice: https://gliwice.wody.gov.pl/aktualnosci/1696-sytuacja-hydrologiczna-w-regionach-wodnych-gornej-odry-oraz-malej-wisly-stan-na-21-08-2022-r-godz-13-20

RZGW Kraków: https://krakow.wody.gov.pl/aktualnosci/2526-nawalne-deszcze-spowodowaly-zniszczenia-wody-polskie-monitoruja-sytuacje

RZGW we Wrocławiu

AKTUALIZACJA 25 SIERPNIA GODZINA 8:

W środę napłynęło zgłoszenie o powalonym drzewie w korycie rzeki Nysa Szalona w miejscowości Wierzchosławice w gminie Bolków w powiecie jaworskim. Spadająca wierzba oberwała również kable linii telefonicznej. Najpierw strażacy, a później służby terenowe Wód Polskich zajęły się usunięciem konarów zalegających w korycie, dzięki czemu swobodny przepływ wody został ponownie zapewniony. Pracownicy naszego gospodarstwa skontaktują się z właścicielem sieci w celu wspólnego dokonania oględzin oraz skoordynowania dalszej części akcji usuwania drzewa. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał.

WierzchosławiceDrzewoNysaSzalona1.jpg

WierzchosławiceDrzewoNysaSzalona2.jpg24 SIERPNIA GODZINA 15:

Sytuacja hydrologiczna w regionie Polski południowo-zachodniej stabilizuje się i powoli wraca do normy. Dla wodowskazu Miedonia na Odrze przewidywana jest tendencja spadkowa, co oznacza, że nie ma zagrożenia powodziowego dla nadodrzańskich miejscowości położonych w województwie dolnośląskim. 

Na obszarze administrowanym przez Wody Polskie RZGW we Wrocławiu obowiązują jeszcze 3 alarmy przeciwpowodziowe: gminy miejska i wiejska Dzierżoniów, gmina Marcinowice oraz 3 pogotowia przeciwpowodziowe: powiat kłodzki oraz gminy Sobótka i Wądroże Wielkie.

AKTUALIZACJA 24 SIERPNIA GODZINA 12:

We wtorek oraz w środę w miejscowościach Sobótka oraz Rogów Sobócki na rzece Czarna Woda straż pożarna układała worki z piaskiem dociążające wały przeciwpowodziowe, które w niektórych miejscach pod naporem wody mają lokalne przesiąki. W gminach Marcinowice i Sobótka nadal podtopione są niektóre tereny, drogi i pola. Pracownicy Nadzoru Wodnego w Świdnicy na miejscu monitorują sytuację i podejmują właściwe działania w porozumieniu z innymi służbami. 

CzarnaWodaRogówSobócki.jpg

Woda z koryta rzeki Minkowski we wsi Minkowskie w gminie Namysłów we wtorek wystąpiła z koryta, powodując podtapianie działek sąsiadujących i zalewanie kilku nieruchomości. Służby straży pożarnej wezwane na miejsce udrożniły przepusty drogowe występujące na cieku.

We wtorek miało miejsce oberwanie brzegu rzeki Mora w miejscowości Morów przy stadninie koni Gajówka w rejonie ujścia rzeki Mora do Białej Głuchołaskiej. Przedstawiciele Wód Polskich z Zarządu Zlewni w Nysie na miejscu będą decydować o kolejnych działaniach zmierzających do likwidacji niebezpieczeństwa w tej lokalizacji w porozumieniu z innymi służbami.

MoraMorowOberwanieBrzegu

AKTUALIZACJA 23 SIERPNIA GODZINA 15:

Obsunięcie muru oporowego przy drodze krajowej nr 46 w miejscowości Kamienna wzdłuż rzeki Kamienna. 24 sierpnia zaplanowano spotkanie przedstawicieli Wód Polskich z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie znalezienia rozwiązania problemu.

Wieś Porzażyce, gmina Jordanów Śląski - w wyniku wysokiego stanu wody w rzece Ślęza wystąpiły przesiąki na długości około 250 m od strony odpowietrznej wału oraz przelewanie się wody przez koronę wału. Nie istnieje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa, życia i zdrowia mieszkańców okolicznych miejscowości. Obecnie obserwuje się tendencje spadkową stanu wody w korycie rzeki.


AKTUALIZACJA 23 SIERPNIA GODZINA 13:

Woda z cieku Brochotka w miejscowości Miłkowice wylała się z koryta, co spowodowało podtopienia pól uprawnych i spiętrzenie wody w rowach uchodzących do Brochotki.

Woda przelała się również przez obwałowania cieków Ława oraz Mienia w miejscowości Zajączków, gdzie doszło do lokalnych podtopień. Sytuacja została opanowana przy udziale kierownika Nadzoru Wodnego w Wołowie, który pojawił się na miejscu oraz straży pożarnej.

RzekaŁawaZajączków

Rzeka Ława w Zajączkowie.

Zalanie pól we wsi Brzyków w gminie Trzebnica z podowu wystąpienia wód rzeki Włóknicy z koryta.

Samowolne podniesienie zasuwy na zastawce na rzece Struga I spowodowało wylanie się wody z koryta cieku w miejscowości Prusice w rejonie ulicy Młynarskiej. Zgłoszenie o powyższym fakcie zostało przekazane Policji przez kierownika Nadzoru Wodnego w Trzebnicy. Pracownicy Wód Polskich skontrolowali rzekę i kanal w obrębie miasta Prusice. W widoczny sposób woda opadła. Przepusty, które były zatopione swobodnie przeprowadzają wodę. Nie stwierdzono zatorów i utrudnień. Zastawka powyżej miasta pozostaje w ustawieniu, które odpowiednio wyregulowano.

RzekaStrugaIPrusice

Rzeka Struga I w Prusicach.

AKTUALIZACJA 23 SIERPNIA GODZINA 11:

W miejscowości Morów, gmina Nysa, doszło do punktowego wystąpienia rzeki Mora z koryta. Straż pożarna odpompowuje wodę z zaniżeń terenu. W miejscowości Paczków przy ul. Daszyńskiego doszło do przytkania przepustu na kanale ulgi rzeki Tarnawka. Straż pożarna udrożniła urządzenia. Woda zaczęła opadać.

Między miejscowościami Nysa a Niwnice doszło do przerwanania wału rzeki Kamienica. Woda rozlała się na okoliczne pola. Wał został zabezpieczony workami z piaskiem i uszczelniony przy użyciu koparki na długości około 4 metrów. Miejsce zabezpieczono również przed dostępem osób postronnych.

RzekaKamienicaNiwnice

Rzeka Kamienica w Niwnicach.

Nawalny deszcz spowodował zalanie posesji w miejscowości Łazy w gminie Wińsko. Przepływający tam ciek Mrocza mieści się w korycie.

Trwa akcja zabezpieczania wałów rzeki Topór w miejscowości Mirków przy ulicy Długiej.

W poniedziałek pracownicy NW w Ostrzeszowie udali się do miejscowości Ludwików koła Antonina w gminie Przygodzice w celu oględzin zgłoszonej telefonicznie informacji dot. podniesienia się wód rzeki Dąbrówka. Stwierdzono zatamowanie pod drogą krajową nr 25 na przepuście, który nie jest przygotowany na przepuszczanie dużej ilości wody. Wezwano wykonawcę, który na zlecenie Wód Polskich oczyścił przepust. Na miejscu pracowali również strażacy pod nadzorem władz gminnych i zabezpieczali tereny, które zostały podtopione przez napierającą wodę z zlewni.

Również w poniedziałek w zawiązku ze zgłoszeniem mieszkańca wsi Wyszków Śląski o możliwości lokalnego podtopienia przez rzekę Kamienicę przepływającą przez miejscowość oraz Dolną Wieś pracownicy Wód Polskich udali się na miejsce i podjęli interwencję w porozumieniu z lokalnymi służbami. Z czasem woda zaczęła opadać.

W weekend doszło do podtopień na terenie gminy Marcinowice w miejscowościach Wiry, Wirki, Zebrzydów, Szczepanów, Strzelce, gdzie z koryta w wielu miejscach wystąpiła rzeka Czarna Woda. Olbrzymia ilość wody, która spadła na terenie zlewni tej rzeki nie zmieściła się w cieku. Na miejscu pracowały służby straży pożarnej.

WezbranieZebrzydów

WezbranieZebrzydów2

W weekend doszło do podtopień na terenie gminy Marcinowice w miejscowościach Wiry, Wirki, Zebrzydów, Szczepanów, Strzelce, gdzie z koryta w wielu miejscach wystąpiła rzeka Czarna Woda. Olbrzymia ilość wody, która spadła na terenie zlewni tej rzeki nie zmieściła się w cieku. Na miejscu pracowały służby straży pożarnej.

RZGW Gliwice

Aktualizacja [25.08.2022 r., godz. 13:00]

W regionie wodnym Małej Wisły i Górnej Odry sytuacja na ciekach i rzekach ulega dalszej stabilizacji w związku z występującymi w minionym czasie opadami deszczu, które towarzyszyły także intensywnym lokalnie burzom. Na większości posterunków wodowskazowych obserwuje się tendencję malejącą lub stagnację - utrzymywania się na tym samym poziomie. Tendencja wzrostowa występuje jedynie lokalnie co spowodowane jest opadami atmosferycznymi, które wystąpiły ubiegłej nocy oraz przemieszczaniem się fali wezbraniowej z nurtem cieku. Jednocześnie w ciągu najbliższej doby na terenie województwa śląskiego i opolskiego prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu oraz grad. Lokalnie mogą one powodować ponowne wzrosty wód.

W regionie Małej Wisły przekroczenie stanów ostrzegawczych zaobserwowano jedynie na posterunku wodowskazowym Mizerów-Borki (rz. Pszczynka). Aktualnie występuje tam trend malejący i spadek poziomu wody. Nie zaobserwowano natomiast przekroczenia stanów alarmowych.

W regionie Górnej Odry nastąpiło przekroczenie stanu alarmowego na posterunku wodowskazowym Karłowice (rz. Stobrawa). Poziom wody utrzymuje się tam na stałym, niezmiennym poziomie. Ponadto stany ostrzegawcze zaobserwowano na wodowskazach Grabówka (rz. Bierawka), Krzywa Góra (rz. Budkowiczanka), Dobra (rz. Biała), Kamionka (rz. Stradunia) oraz Domaradz (rz. Bogacica). Na Grabówce występuje trend malejący. W pozostałych miejscach poziom wody utrzymuje się na stały poziomie.

Pot._Prószkówka_Easy-Resizecom.jpg

IMG-20220823-WA0001_Easy-Resizecom.jpg

20220823_190726_Easy-Resizecom.jpg

Minionej doby, na skutek intensywnych opadów atmosferycznych, występujących w poprzednich dniach wysokie stany wód z lokalnym wystąpieniem z brzegów przy ogródkach działkowych w Opolu, odnotowano na rzece Ryjec. Czynności na miejscu podejmowała Wojewódzka Straż Pożarna w Opolu. Nie było zagrożenia zalaniem terenów mieszkalnych.

Sukcesywnie usuwane są zatory na rzece Jemielnicy i Małej Panwi. Pracownicy terenowi Wód Polskich w Gliwicach podejmują interwencje w terenie i monitorują sytuację na ciekach. Utrzymują także rezerwę powodziową na zbiornikach wodnych, będąc w stałym kontakcie z regionalnymi służbami oraz czeskim POVODI ODRY. Ponadto, bezzwłocznie reagują na zgłoszenia otrzymywane z terenu.

Aktualizacja [24.08.2022 r., godz. 12:00]

Ubiegłej doby na obszarze administracyjnym RZGW w Gliwicach obserwowaliśmy przewidywane stabilizowanie się sytuacji hydrologicznej.

Obecnie stany wód w Regionach Wodnych Małej Wisły i Górnej Odry kształtują się w strefie stanów punktowo niskich, średnich i wysokich. Przekroczonych zostało 6 stanów ostrzegawczych na wodowskazach Grabówka, Ruda Kozielska, Dobra, Krzywa Góra, Karłowice i Domaradz, stan alarmowy pojawił się natomiast na posterunkach wodowskazowych Mizerów-Borki i Kamionka. Na większości cieków notuje się tendencję malejącą.

Prognozy wskazują na dalsze powolne stabilizowanie się sytuacji w regionie, jednak na obszarach gdzie wciąż występować będą opady deszczu, na mniejszych rzekach i w zlewniach zurbanizowanych, może jeszcze dochodzić do lokalnych podtopień i utrzymywania się przekroczonych stanów ostrzegawczych lub alarmowych.

W ciągu ostatniej doby służby Wód Polskich w Gliwicach kontynuowały interwencje w terenie. Okazały się one konieczne m.in. w miejscowości Zebrzydowice, gdzie podniósł się poziom wódy w cieku Piotrówka, podtapiając jeden budynek gospodarczy. Do większej ilości szkód od strony tej rzeki doszło po stronie czeskiej. Na Małej Panwi w Czarnowąsach i na Jemielnicy pojawiły się zatory rzeczne. Z kolei w miejscowości Leśnica do koryta rzeki Padół zostało powalone drzewo, na rzece Jakubowicki w miejscowości Jakubowice stwierdzono natomiast niewielkie osunięcie się skarpy, które jednak na chwilę obecną nie zagraża podtopieniem okolicznych budynków.

W związku z sytuacją Wody Polskie w Gliwicach kontynuują wzmożony monitoring rzek i utrzymują rezerwę powodziową na zbiornikach wodnych, będąc w stałym kontakcie z regionalnymi służbami oraz czeskim POVODI ODRY. Reagują także bezzwłocznie na zgłoszenia otrzymywane z terenu.

*****************************

Aktualizacja [23.08.2022 r., godz. 15:00]

Stany wód w Regionach Wodnych Małej Wisły i Górnej Odry kształtują się obecnie w strefie stanów punktowo niskich, średnich oraz wysokich. Stany ostrzegawcze przekroczone zostały natomiast w minionych godzinach na wodowskazach Bojszowy i Jawiszowice (RW Małej Wisły) oraz na posterunkach Kamionka, Krzywa Góra, Karłowice i Dobra (RW Górnej Odry), z kolei alarmowe odnotowano na wodowskazie Mizerów Borki na rzece Pszczynce oraz na posterunkach Grabówka i Ruda Kozielska na rzekach Bierawka i Ruda.

Prognozy wskazują, że sytuacja hydrologiczna w regionie będzie się w ciągu najbliższej doby powoli stabilizować. Na obszarze wystąpienia zapowiadanych przelotnych deszczy może się utrzymywać podwyższony stan wód, ze względu na nasyconą wodą wierzchnią warstwę gleby. Obecnie obserwowany jest również spływ wód opadowych do koryt rzecznych, jednak na większości profili rzecznych odnotowuje się tendencję spadkową. Lokalnie może dojść

do podtopień, zwłaszcza na małych ciekach i w zlewniach zurbanizowanych.                                                                                                                                                                                                                                           

Jemielnica_w_gm._Chrząstowice_1_Easy-Resizecom.jpg

 Rz._Olszynka_w_Opolu_ul._Kwoczka_4_Easy-Resizecom.jpg

W związku z sytuacją Wody Polskie w Gliwicach podejmują liczne interwencje w terenie. Służby Gospodarstwa otrzymały w ciągu ostatniej doby informacje ws. występujących z koryta wód rzeki Jemielnicy na terenie gm. Chrząstowice i zatoru na cieku Starobielskim I w miejscowości Bielsko-Biała. Interwencja okazała się konieczna także w związku ze zgłoszonym zapchanym przepustem na cieku Cisek w gminie Cisek (których utrzymanie leży jednak w kompetencjach zarządcy dróg). W miejscowości Sierakowice z koryta wystąpiła rzeka Młynówka. Ponadto w miejscowości Stara Kuźnia zgłoszono uszkodzenie grobli stawu będącego skarpą cieku Łącza. Z kolei Nadzór Wodny w Pszczynie dokonał wizji w terenie w związku z powiadomieniem o usterce na nowej śluzie lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w miejscowości Goczałkowice-Zdrój. Wody Polskie w Gliwicach prowadzą działania we wskazanych lokalizacjach, współpracując ze służbami w regionie.

Prowadzą także wzmożony monitoring wód na ciekach i drogach wodnych w swojej administracji. Dnia 22 sierpnia br. zamknięto dla żeglugi, do odwołania, odcinek Kanału Gliwickiego od śluzy Kłodnica (km 3+630) do Śluzy Rudziniec (km 21+570), z uwagi na przeprowadzanie wód powodziowych.

Rz._Olszynka_w_Opolu_ul._Kwoczka_3_Easy-Resizecom.jpg

Rz._Piotrówka_w_Zebrzydowicach_1_Easy-Resizecom.jpg

Aktualizacja [22.08.2022 r., godz. 13:30]

Po utrzymujących się nocą i nad ranem intensywnych opadach deszczu stany wód w Regionie Wodnym Górnej Odry kształtują się w strefie stanów lokalnie niskich, średnich i wysokich. Przekroczenie stanów ostrzegawczych odnotowano na wodowskazach Krzywa Góra, Kamionka, Lenartowice, Gliwice i Ruda Kozielska, a alarmowych – na posterunku Grabówka. Również w Regionie Wodnym Małej Wisły obserwujemy lokalnie niskie, średnie i wysokie stany wód, z przekroczeniem stanów alarmowych na wodowskazach Bojszowy i Mizerów-Borki.

Prognozy wskazują na dalsze występowanie w najbliższych godzinach i dniach na obszarze administracyjnym Wód Polskich w Gliwicach intensywnych opadów deszczu z burzami. Będą one powodować wzrost poziomu wód, z przekroczeniem kolejnych stanów ostrzegawczych bądź alarmowych. Może to przyczynić się do wystąpienia podtopień na mniejszych rzekach, na obszarach górskich i podgórskich oraz w zlewniach zurbanizowanych. Na Górnej Odrze stan wód może podnieść się do strefy wody wysokiej.

W związku z sytuacją Wody Polskie w Gliwicach prowadzą wzmożony monitoring rzek i utrzymują rezerwę powodziową na zbiornikach wodnych, będąc w stałym kontakcie z regionalnymi służbami oraz czeskim POVODI ODRY, podejmując także liczne interwencje w terenie.

Dnia 21 sierpnia br. do jednostki wpłynęło zgłoszenie o wywróconych drzewach w korycie cieku Mała Panew oraz niedrożności przepustu wałowego w okolicy miejscowości Czarnowąsy. Niezwłocznie powiadomiono służby terenowe Zarządu Zlewni w Opolu, które przy pomocy Państwowej Straży Pożarnej udrożniły zapełnione przepusty. Na miejscu stwierdzono również wystąpienie wielu zastoisk wody oraz licznych drzew zalegających w korycie, które dziś usunięto.

IMG-20220822-WA0002.jpg

IMG-20220822-WA0007.jpg

Konieczne okazało się także usunięcie wywróconego drzewa przy ul. Zimnej Wody 7 w Gliwicach. Zakorzenione w skarpie rzeki Kłodnicy, przewróciło się bowiem na teren pobliskiego parkingu.

Do Nadzoru Wodnego w Opolu wpłynęła dzisiaj także informacja o wysokim poziomie wód rzeki Olszynki w rejonie ul. Kwoczka w Opolu. Podczas wizji w terenie przy ujściu rzeki dostrzeżono tamę bobrową, której rozebranie zlecono.

Do zatoru doszło w Opolu przy ul. Sympatycznej, na wysokości ujścia rzeki Swornicy do Jemielnicy. Na miejscu działania podjęły jednostki Straży Pożarnej.

W miejscowości Kobylno w gminie Łubniany, w powiecie opolskim, z koryta wystąpił ciek Jaźwinka. W związku z ryzykiem podtopienia 4 gospodarstw domowych, usytuowanych w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki, zdecydowano o pilnym jej udrożnieniu na odcinku min. 1000 m. Umożliwi to obniżenie poziomu wody w korycie cieku, na wysokości zagrożonych budynków. Do tego czasu obiekty są zabezpieczane przez miejscowe jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.

Do Centrum Operacyjnego wpłynęła również informacja o powalonym drzewie w rzece Bytomce, przy ul. Nad Kanałem w Zabrzu. Służby terenowe Wód Polskich w Gliwicach podejmą tam działania w najbliższym czasie.

*****************************

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach informuje o rozpoczęciu monitoringu sytuacji hydrologiczno- meteorologicznej, związanej z prognozowanymi opadami atmosferycznymi, które mogą wystąpić w najbliższych dniach na obszarze Regionu Wodnego Górnej Odry i Małej Wisły.  

W najbliższym  czasie możliwe są lokalne punktowe wzrosty stanów wód, zwłaszcza  na mniejszych ciekach w regionach wodnych Małej Wisły i Górnej Odry. Sytuacja taka spowodowana jest m.in. przez fakt, że ze względu na długotrwałe upały nastąpiło wysuszenie podłoża, utrudnione są jego zdolności wchłaniania, co w połączeniu z gwałtownymi opadami deszczu powoduje spływ powierzchniowy wód. Aktualnie jedynie na posterunku wodowskazowym Grabówka (rz. Bierawka) zaobserwowane zostało przekroczenie stanu ostrzegawczego.

W województwie śląskim i opolskim prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu wyniesie miejscami od 50 mm do 80 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 70 km/h, możliwy jest również grad.

W ciągu minionej doby służby terenowe RZGW Gliwice podejmowały się kilku interwencji. Miało to miejsce m. in. w Gliwicach, gdzie konieczne było usunięcie powalonego drzewa do koryta rzeki Kłodnicy. Niezbędne okazało się użycie ciężkiego sprzętu, z pomocą którego zlikwidowano wiatrołom.

IMG-20220821-WA0000.jpg

IMG-20220821-WA0005.jpg

Lokalne wezbranie spowodowało wzrost stanów wód na rzece Nacynie w Rydułtowach, która wystąpiła z brzegów. Na miejsce udał się kierownik Nadzoru Wodnego w Rybniku. Po przeprowadzeniu wizji terenowej stwierdzono, że zdarzenie nie wywołało szkód w gospodarstwach mieszkalnych.

Dodatkowo w dniu 21.08.202r. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Opolu przekazało informację dotyczącą zalania ulic miasta Głubczyce (woj. opolskie), spowodowane brakiem przepustowości kanalizacji miejskiej. Na miejsce udali się pracownicy Nadzoru Wodnego w Głubczycach. Po rozpoznaniu sytuacji okazało się, że wszystkie cieki mają zachowany reżim korytowy, a sytuacja jest opanowana.

Wystąpieniu z koryta uległy także wody cieku Łącka Woda w miejscowości Łąki Kozielskie (gm. Leśnica, pow. strzelecki, woj. opolskie). Sytuacja miała miejsce po gwałtownych opadach atmosferycznych w tamtym regionie. Ze względu na ukształtowanie terenu przeprływy w korycie Łąki Kozielskiej przypominają rzeki górskie. W wyniku zdarzenia zalanych zostało 10 gospodarstw. Lokalizację wizytował Kierownik Nadzoru Wodnego w Krapkowicach.

Wody Polskie w Gliwicach prowadzą w dalszym ciągu stały monitoring rzek i utrzymują rezerwę powodziową na zbiornikach wodnych. Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej pozostaje zaś w kontakcie z m.in. czeskim POVODI ODRY.

RZGW Kraków 

Przy użyciu własnych służb terenowych Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie na bieżąco monitoruje sytuację na rzekach i urządzeniach wodnych. W przypadku wystąpienia wezbrania współpracujemy z wojewódzkimi, powiatowymi oraz gminnymi centrami zarządzania kryzysowego, w zakresie przekazywania informacji o występowaniu niekorzystnych zjawisk na rzekach, będących na terenie tych jednostek. Służby terenowe współpracują z właścicielami urządzeń wodnych, którzy na bieżąco prowadzą monitoring ich stanu technicznego i przepustowości dla wód wezbraniowych.

1q

Na skutek obfitych opadów w trakcie ostatniego weekendu miejscami doszło zniszczeń i zalań posesji. Najbardziej niekorzystna sytuacja hydrologiczna nastąpiła w zlewni potoku Cichy i potoku Bystry. W sobotę 20.08.2022 r. wystąpiły szczególnie intensywne opady deszczu oraz burze, które były przyczyną gwałtownych i znaczących wzrostów stanów wód na ciekach na terenie NW Nowy Targ. Spływ powierzchniowy/stokowy na terenie zlewni potoku Cichy i potoku Bystry wywołał wyjście wód z koryt zasadniczych. Spowodowało to podtopienia, zalania oraz nastąpiło rozmycie skarp brzegowych powodując lokalne wyrwy a także uszkodzenia w budowlach.

2q

Bilans zgłoszonych szkód w okresie objętym niniejszą informacją wygląda następująco:

Miejscowość Nowe Bystre - Ratułów - potok Tylków (prawy dopływ pot. Bystry  rozmyta droga, podmyte skarpy w obrębie mostu dojazdowego do posesji).

Miejscowość Ratułów  - potok Bałków (rozmyte koryto szczególnie w obrębie mostu w ciągu drogi powiatowej).

Miejscowość Ratułów  - potok Kowalków (wody wezbraniowe wystąpiły na lokalną drogę powodując jej zniszczenie i zalanie okolicznych posesji niesionym materiałem błotnym z rumoszem skalnym). Ponadto utworzył się zator na przepuście, już odtworzono drożność w korycie.

Miejscowość Ciche - potok Cichy, brzeg lewy - podmyte betonowe ogrodzenie przewróciło się i fragmenty muru zalegają w korycie potoku, rozmyte ubezpieczenie z narzutu kamiennego.

Miejscowość Ciche - potok Cichy, brzeg prawy - rozmyta skarpa w bezpośredniej sąsiedztwie budynków mieszkalnych.

Ponadto na potoku Ciche stwierdzono punktowe i odcinkowe rozmycie narzutu kamiennego wykonane jako zabudowa wyrw w latach ubiegłych przez PGW WP.

Wciaż na bieżąco weryfikowane są także wszelkie inne wpływające zgłoszenia.

3q

Na dzień dzisiejszy stany wód w korytach cieków utrzymują się w strefie stanów średnich i sporadycznie wysokich z silną  tendencją spadkową.

Jednak możliwe opady deszczu z towarzyszącymi lokalnie burzami, mogą ponownie wpłynąć na pogorszenie sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej.

Sytuacja jest monitorowana na bieżąco przez Wody Polskie RZGW w Krakowie.

11q.jpg

16q.jpg