Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie i gmina Rychliki podpisały list intencyjny dotyczący rozbudowy zaplecza transportowego Kanału Elbląskiego.

Dziś w obecności Grzegorza Witkowskiego - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury oraz Przemysława Dacy - Prezesa Wód Polskich, Andrzej Winiarski - Dyrektor Regionalnego Zarządu Wód Polskich w Gdańsku i Zbigniew Lichuszewski - Wójt Gminy Rychliki podpisali dokument przewidujący współpracę przy zwiększeniu przepustowości pochylni Jelenie, która docelowo miałaby się stać drugą, obok Buczyńca stacją przesiadkową dla ruchu turystycznego.

- Wody Polskie wykonując prawa właścicielskie w stosunku do wód, będących własnością Skarbu Państwa, odpowiadają nie tylko za bezpieczeństwo przeciwpowodziowe, ale także dbają o to, abyśmy mogli korzystać z takich miejsc jak kanał elbląski, czy jeziora mazurskie. Realizując kolejne inwestycje na kanale i modernizując go Wody Polskie umożliwiają korzystanie z tej jedynej na świecie atrakcji. Kanał Elbląski jest kołem zamachowym tego regionu jeśli chodzi o turystykę. – powiedział wiceminister Witkowski podczas wystąpienia.

W wystąpieniu dla prasy, prezes Wód Polskich powiedział: Woda łączy, cieszę się, że Wody Polskie coraz szerzej zaczynają rozwijać współpracę  z samorządami. Pochylnie są obiektem historycznym i przez długi czas były nadmiernie eksploatowane. Poprzez inicjatywę Wód Polskich i gminy Rychliki i zagospodarowanie przyległego terenu przy pochylni Rychliki uda się zmniejszyć eksploatacje pochylni. Planowany koszt całej inwestycji to ok. 7 mln. Liczę na owocną współpracę.

6102448265466758548 n 8782854290489445277

Uroczyste podpisanie listu intencyjnego na pochylni Kanału Elbląskiego Buczyniec. W uroczystości podpisania uczestniczyli: Grzegorz Witkowski - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Przemysław Daca - Prezes Wód Polskich, Zbigniew Babalski - poseł na Sejm, Artur Chojecki - Wojewoda warmińsko-mazurski, Gustaw Marek Brzezin - Marszałek województwa warmińsko mazurskiego, Zbigniew Lichuszewski - Wójt gminy Rychliki. (Fot. Wody Polskie)

- Naszym celem jest m.in. zmniejszenie obciążenia dwóch najbardziej eksploatowanych pochylni w Buczyńcu i Kątach. Realizacja tego przedsięwzięcia pozwoliłaby uchronić Kanał Elbląski, jako unikalny w skali światowej zabytek, przed zbyt szybkim zużyciem. Przy okazji wsparlibyśmy rozwój turystyki w regionie – powiedział po popisaniu listu Dyrektor Regionalnego Zarządu Wód Polskich w Gdańsku - Andrzej Winiarski.

Kanał Elbląski to najdłuższy kanał żeglowny w Polsce i jednocześnie jedyny na świcie zachowany obiekt hydrotechniczny tego rodzaju. Zbudowany początkowo do transportu drewna i płodów rolnych szybko zaczął być wykorzystywany do żeglugi rekreacyjnej. Obiekt liczy 115,5 km długości, łączy jezioro Jeziorak z Zalewem Wiślanym. Pochylnie Kanału na specjalnych wózkach windują jednostki pływające, na dystansie 9,5 km, na wysokość 100 m. Jest to jedyny na świecie, działający, tego typu system transportu statków, tzw. "suchym grzbietem". Kanał Elbląski poprzez jezioro Drużno i rzekę Elbląg łączy Zalew Wiślany z systemem jezior Warmii i Mazur. Rozgałęziony system żeglugowy Kanału Elbląskiego zajmuje wyjątkowe miejsce wśród pięknych i malowniczych terenów północno – wschodniej Polski. Ten unikalny w skali światowej kanałowy szlak wodny składa się z trzech odcinków zasadniczych o łącznej długości 115,5 km oraz z wielu odgałęzień bocznych. Punktem węzłowym jest miejscowość Miłomłyn. System Kanału Elbląskiego obejmuje pięć pochylni: Całuny, Jelenie, Oleśnica, Kąty, Buczyniec oraz cztery śluzy: Miłomłyn, Zielona, Mała Ruś i Ostróda. Kanał pozostaje jednym z najważniejszych produktów turystycznych w regionie.

378371641044674001 n 615856087023427952 n

Pochylnie Kanału Elbląskiego. (Fot. Wody Polskie)

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzono
Pobierz plik (Kanal elblaski.pdf)Kanał Elbląski – cud hydrotechniki. Broszura. 4030 kB2022-05-05 16:38