Wody Polskie ogłaszają gotowość do prowadzenia akcji lodołamania w sezonie zimowym 2021/22. To pierwszy sezon, kiedy do akcji wkroczą wszystkie nowoczesne jednostki IV generacji wybudowane w polskich stoczniach. W portach nad Odrą, Wisłą i Zbiornikiem Włocławskim stacjonuje łącznie 26 lodołamaczy - 8 z nich to statki, które weszły ostatnio do służby w ramach modernizacji floty. Ich obecność zwiększa komofrt załóg i bezpieczeństwo mieszkańców.

16 grudnia w Płocku odbyło się spotkanie prasowe poświęcone zimowej osłonie przeciwpowodziowej w nowym sezonie 2021/2022. O pogotowiu zimowym i działaniach Wód Polskich dla zwiększania bezpieczeństwa mieszkańców podczas spotkania prasowego w Płocku opowiadał Zastępca Prezesa Wód Polskich ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą Krzysztof Woś.

- Jesteśmy w trakcie pogotowia lodowego, które trwa od 1 grudnia i potrwa przynajmniej do końca marca. Jeśli trzeba będzie, to i dłużej. Jesteśmy przygotowani do akcji lodołamania na Zbiorniku Włocławskim. Mamy w gotowości 6 lodołamaczy, które są przygotowane do akcji zasadniczej i 2 lodołamacze w rezerwie. Użyjemy ich, jeśli zaistnieje potrzeba aby opuścić Zbiornik Włocławek i popłynąć w górę rzeki, w kierunku na Płock i dalej, w zależności od tego jak będzie kształtować się sytuacja lodowa na Wiśle - powiedział Krzysztof Woś.

20211216 120249a 20211216 114639a
 Zastępca Prezesa Wód Polskich ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą Krzysztof Woś opowiadał o roli lodołamania dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców. Fot. Wody Polskie.

Wiceprezes Woś dodał również, że Wody Polskie mają skompletowane załogi i zapewniony cały serwis, dzięki czemu jest pełne przygotowanie na bieżącą naprawę ewentualnych usterek, które mogą pojawić się podczas ekstremalnych warunków pracy. Podkreślił, że przygotowanie do zimowej osłony przeciwpowodziowej trwa jednak cały rok, gdyż Wody Polskie prowadzą działania profilaktyczne, mające na celu poprawiać warunki dla pracy lodołamaczy. Zaznaczył, że Wody Polskie modernizują zabudowę hydrotechniczną, żeby likwidować potencjalne miejsce zatorogenne, gdzie odkłada się rumowisko rzeczne. Dzieje się to często przy zniszczonych obiektach, stąd ważne jest przywracanie im ich właściwych funkcji. Powiedział, że w najbliższym czasie przygotowane zostaną konkretne projekty techniczne, żeby dostosować poszczególnych odcinki Wisły do akcji lodołamania.

- Jesteśmy gotowi do akcji lodołamania i bogatsi o doświadczenia, które zdobyliśmy w ubiegłym sezonie zimowym. Mam nadzieję, że nie będzie potrzeby uruchamiania lodołamaczy, ale jesteśmy gotowi do akcji w razie pojawienia się niebezpiecznych zjawisk lodowych - podsumował Woś.

20211216 120427a 20211216 115319a
Zastępca Prezesa Wód Polskich ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą Krzysztof Woś podkreślił, że Wody Polskie prowadzą szereg kompleksowych inwestycji dla zwiększenia ochrony przeciwpowodziowej w Polsce Fot. Wody Polskie.

Zimowa osłona przeciwpowodziowa realizowana jest  w okresie od 1 grudnia 2021 roku do 15 marca 2022 roku. W tym czasie sześć lodołamaczy (Orkan, Jaguar, Niedźwiedź, Lew, Sokół i Bawół), stacjonujących w porcie przy stopniu wodnym we Włocławku, pozostaje w rezerwie i po ogłoszeniu pogotowia jest gotowych do rozpoczęcia akcji lodołamania po 24 godzinach. W razie konieczności do akcji lodołamania mogą zostać włączone dwa dodatkowe lodołamacze Gepard i Mors. Parametry techniczne przygotowanych jednostek są optymalne do prowadzenia akcji na Zbiorniku Wodnym Włocławek.

  • 4 lodołamacze do czołowego kruszenia lodu wraz z obsługą rynny spływu lodu (1000 i 1200 KM),

  • 2 lodołamacze liniowe do zabezpieczenia ciągłości spływu lodu w rejonie stopnia wodnego (800 KM i 1000 KM).

20211216 120713

Nowoczesne lodołamacze Orkan i Sokół. Fot. Wody Polskie

Specyfika lodołamania rzecznego

Lodołamanie polega na wyłamaniu przez lodołamacze w pokrywie lodowej  rynny spływowej, sprowadzeniu kry w pobliże zapory i po jej pokruszeniu bezpiecznym przepuszczeniu lodu przez Stopień Wodny we Włocławku. Prowadzenie akcji lodołamania jest możliwe jedynie przy wystąpieniu odpowiednich warunków hydrologiczno-meteorologicznych, na które składają się m.in. przepływ, temperatura powietrza, kierunek i siła wiatru. Niekorzystne warunki hydrologiczno-meteorologiczne, tj. niski stan wody lub utrzymywanie się ujemnej temperatury powietrza, które powodują ponowne zamarzanie rynny spływowej, a także wiatr utrudniający spływ kry w kierunku zapory, może powodować konieczność wstrzymania akcji lodołamania, gdyż jej dalsze prowadzenie może być nieefektywne.

20211216 121743 20211216 123236
 Kokpit i maszynownia lodołamacza. Fot. Wody Polskie

Cele lodołamania na Zbiorniku Włocławskim

Głównym celem prowadzenia akcji lodołamania w obrębie Zbiornika Włocławskiego usprawnienie pochodu lodu. Realizowane działania poprawiają warunki spływu kry i lodu w okresie zimowym z Wisły powyżej zbiornika, a także przeciwdziałają tworzeniu się na nim zatorów lodowych. Efektywność akcji lodołamania zależy nie tylko od warunków lodowych na rzece, przepływu wody, ale także od stanu technicznego flotylli i doświadczenia załogi, w tym znajomości rzeki. Lata doświadczeń pokazały, że dobre efekty lodołamania uzyskuje się, gdy w czole akcji są cztery lub dwa lodołamacze (w zależności od specyfiki akcji i sposobu grupowania się jednostek), a za nimi liniowe.

W ramach przygotowań do sezonu zimowego i osłony przeciwpowodziowej została zamontowana przegroda przeciwśryżowa w Popłacinie. Ma ona za zadanie zatrzymanie śryżu przed zbiornikiem i przyspieszenie powstania pokrywy lodowej. Demontaż przegrody następuje po zaniku zjawisk lodowych.

20211216 114529a

Jesteśmy gotowi do akcji lodołamania! Fot. Wody Polskie