Wody Polskie realizują kolejne inwestycje przyczyniające się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Polski. W Wielkopolsce obecnie modernizowane są obwałowania Prosny i Warty. W tym roku zakończą się kolejne etapy przebudowy wałów przeciwpowodziowych w gm. Pyzdry – prawie 2 km na Prośnie i 1,5 km na Warcie.

 - Wody Polskie podchodzą do administrowania zasobami wodnymi w sposób zrównoważony i kompleksowy. Nieustającym wyzwaniem jest zagrożenie powodziowe, które najczęściej występuje w dolinach dużych rzek. To właśnie na tych obszarach skupiają się nasze działania, mające zniwelować negatywne skutki powodzi – powiedział w trakcie wizytacji tych inwestycji Zastępca Prezesa Wód Polskich ds. Ochrony przed Powodzią i Suszą Krzysztof Woś.

DSC05614

Ze stanem robót zapoznali się przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, m.in. Poseł na Sejm RP Leszek Galemba, Wicewojewoda Wielkopolska Aneta Niestrawska oraz Burmistrz Pyzdr Przemysław Dębski. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu reprezentowali: Bogumił Nowak – Dyrektor RZGW w Poznaniu, Beata Musielska – Zastępca Dyrektora RZGW w Poznaniu ds. Ochrony przed Powodzią i Suszą, Anna Marecka – Dyrektor Zarządu Zlewni w Kaliszu oraz Jan Bartczak - Dyrektor Zarządu Zlewni w Kole. Fot. Wody Polskie

Dokładnie przed rokiem zakończył się pierwszy etap modernizacji lewostronnego obwałowania rzeki Warty. Mieszkańcy Pyzdr mogli w końcu odetchnąć z ulgą. Na odcinku ponad trzystu metrów wzmocniony został wał przeciwpowodziowy w pobliżu mostu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442. W tym miejscu dolina jest przewężona -  obiekt drogowy spiętrza falę powodziową, a nadejście fali wezbraniowej mogło oznaczać tragedię. Tym razem prace skupiły się na odcinku do miejscowości Walga. Obejmowały m.in. wzmocnienie wału w postaci ścianki szczelnej w stopie skarpy, co ograniczy wymywanie gruntu w czasie powodzi.

W przypadku rzeki Prosny początek modernizowanego obwałowania znajduje się w odległości ok. 700 m na północ od wsi Modlica, koniec natomiast ok. 500 m na północ od miejscowości Ruda Komorska. Celem inwestycji jest zabezpieczenie i ochrona przeciwpowodziowa terenów, leżących po stronie zawala przed wodami wielkimi rzeki Prosny, poprzez odbudowę istniejącego obwałowania przeciwpowodziowego i przystosowanie do parametrów technicznych, odpowiadających obecnie obowiązującym przepisom. Łącznie na obu tych rzekach zmodernizowanych zostanie niemal 17 km obwałowań, które wzmocnią ochronę przeciwpowodziową tego rolniczego obszaru. Ostatnie prace zakończą się do 2024 roku, a wartość tych ważnych dla regionu inwestycji wynosi blisko 90 mln zł.

1633510257512

Prace na obwałowaniach. Fot. Wody Polskie

Wody Polskie realizują w tej chwili na terenie województwa wielkopolskiego 26 inwestycji przeciwpowodziowych. Ich wartość przekracza 1 miliard złotych. Są wieloletnie. Te najdłużej planowane do realizacji mają być wykonane w ciągu najbliższych dwóch lat. Poza zadaniami inwestycyjnymi na bieżąco prowadzone są prace utrzymaniowe. Tylko w tym roku Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu wykona 412 takich zadań na terenie województwa wielkopolskiego za kwotę 45 milionów złotych. Dzięki wysiłkowi pracowników Wód Polskich cieki oraz obiekty gospodarki wodnej utrzymywane są w odpowiednim stanie technicznym. Systematycznie rozbudowywana jest ta infrastruktura.

Wody Polskie od 2020 roku kontynuują także Program Kształtowania Zasobów Wodnych na Terenach Rolnych, prowadzony w ramach projektów Stop Suszy i Stop Powodzi. W ramach tych działań wytypowane zostały cieki, które mają bardzo istotne znaczenie dla zasilania w wodę obszarów o szczególnym znaczenia dla produkcji rolnej. W Wielkopolsce zaplanowano 22 takie zadania za łączną kwotę ok. 18 milionów złotych. Zidentyfikowane zostały również potrzeby inwestycyjne dla województwa wielkopolskiego. Na tej liście znajduje się 137 inwestycji dotyczących podstawowych zadań, jakie realizują Wody Polskie, związanych z ochroną przeciwpowodziową czy zapobiegającym zjawisku suszy.  1633510297069

Prace na obwałowaniach. Fot. Wody Polskie