W związku z dochodzeniem prowadzonym przez CBA informujemy, że PGW Wody Polskie ściśle współpracują z organami śledczymi w celu pełnego wyjaśnienia sprawy nieprawidłowości postępowań administrowanych przez Zarządy Zlewni.

W ciągu roku w Gospodarstwie ogłaszanych jest ponad 10 tys. postępowań z zakresu zamówień publicznych, zatrudnionych jest 6,5 tys. pracowników. Oprócz kontroli wewnętrznej Wody Polskie zwróciły się do CBA o szczególny monitoring antykorupcyjny w celu zapewnienia ochrony interesu publicznego.

PGW Wody Polskie dziękują organom śledczym za efektywne działanie.