Zakończyła się modernizacja jazów na stopniach wodnych Januszkowice, Wróblin i Zwanowice. Dzięki inwestycji zostanie utrzymany stały poziom piętrzenia na Odrze, co poprawi warunki żeglugowe, wzmocni się też bezpieczeństwo przeciwpowodziowe mieszkańców. Wykonane prace mają także swój prośrodowiskowy wymiar – ułatwią migrację ryb i zwiększą napowietrzenie wody.

- Podziękowania należą się przede wszystkim pracownikom RZGW we Wrocławiu i Gliwicach. Inwestycje są jednymi z wielu realizowanych w regionie opolskim. Ich ilość i wielkość świadczy o wadze przynależności Polski do Unii Europejskiej. Do roku 2050 Europa ma się stać neutralna klimatycznie. Jednak emisje w transporcie ciągle rosną. To pokazuje wagę projektu. – mówił Przemysław Daca, Prezes PGW Wody Polskie.

Projekt pod nazwą „Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław - woj. opolskie (etap I)” obejmował przebudowę trzech istniejących na stopniach wodnych Januszkowice, Wróblin i Zwanowice jazów sektorowych na jazy klapowe z napędem hydraulicznym oraz automatycznym i zdalnym sterowaniem, a także budowę lub przebudowę obiektów towarzyszących, jak przepławki dla ryb, tamy rozdzielcze, ubezpieczenia brzegowe, ubezpieczenia poszurów, kładki technologiczne, sterownie i maszynownie. Jego koszt wyniósł 107 mln zł i był współfinansowany ze środków: UE w ramach Funduszu Spójności, POIiŚ 2014-2020 oraz Skarbu Państwa. Wykonawcą prac budowlanych był PORR S.A.

20211006 105334 20211006 105223
Stopień Wodny Wróblin. Fot. Wody Polskie