Zakończył się remont Kanału Grunwaldzkiego łączącego jeziora Tałtowisko i Kotek na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. To jeden z pięciu kanałów na drodze wodnej od Giżycka do Mikołajek modernizowanych przez Wody Polskie. W briefingu prasowym poświęconemu inwestycji wzięli udział Wiceminister Infrastruktury Marek Gróbarczyk oraz Prezes PGW Wody Polskie Przemysław Daca.

- Zapraszamy wszystkich na Mazury, tutaj, gdzie tyle lat nie remontowano i nie inwestowano w szlaki wodne. Cieszę się, że to Wody Polskie realizują tak ważne dla nas zadania, nie tylko pod kątem gospodarki wodnej, ale przede wszystkim turystyki. To przecież Mazury są sercem turystyki wodnej. Chciałbym podziękować wszystkim, dzięki którym kolejne inwestycje są realizowane. Chcemy, by wkrótce możliwa była podróż szlakiem wodnym z Warszawy na Wielkie Jeziora Mazurskie - powiedział Wiceminister Infrastruktury Marek Gróbarczyk.

- Wspólnie zmieniamy oblicze Mazur. W tej chwili odebraliśmy Kanał Grunwaldzki. W tym roku być może uda nam się odebrać Kanał Tałcki. Na kanały łączące Mikołajki z Giżyckiem przeznaczamy 150 mln zł, a w sumie na Mazurach inwestujemy 300 mln zł. I robimy to dzięki wspaniałej współpracy, za którą dziękuję - podkreślił Przemysław Daca, Prezes PGW Wody Polskie.

Resized 20210803 1027590a Resized 20210803 102226
Briefing prasowy z okazji ukończenia remontu Kanału Grunwaldzkiego. Po lewej: Prezes PGW Wody Polskie Przemysław Daca. Po prawej: Wiceminister Infrastruktury Marek Gróbarczyk. Fot. Wody Polskie

Niespełna półkilometrowy kanał (0,47km) przeszedł kompleksową przebudowę. Powstały m.in. 4 przejścia dla zwierząt w postaci opasek z kiszek faszynowych, umocniono i pogłębiono dno kanału dla uzyskania wymaganej głębokości 1,6 m oraz udrożniono wloty.  Inwestycja była niezbędna ze względu na silną degradację i zły stan techniczny ubezpieczeń brzegowych kanałów łączących jeziora oraz fragmentów nabrzeży jezior służących obsłudze ruchu żeglugowego. Wartość inwestycji wyniosła 11 mln zł.

IMG 0381 IMG 0336
Kanał Grunwaldzki. Fot. Wody Polskie

Kanał Grunwaldzki jest pierwszym z czterech modernizowanych kanałów na szlaku od Giżycka do Mikołajek, na którym remont został zakończony. Na pozostałych drogach wodnych stan robót przedstawia się następująco:

  • Kanał Tałcki: zakończyły się prace rozbiórkowe i pogrążanie ścianek szczelnych. Na bieżąco wykonywane są roboty związane z wykonaniem oczepu. Zaawansowanie rzeczowe wynosi około 55%;

  • Kanał Mioduński: dobiegły końca prace rozbiórkowe i  pogrążanie ścianek szczelnych. Kontynuowane jest wykonanie drenażu oraz roboty związane z wykonaniem oczepu. Zaawansowanie rzeczowe wynosi około 60%;

  • Kanał Szymoński: trwają rozbiórki istniejącego ubezpieczenia oraz pogrążane są kolejno ścianki szczelne. Rozpoczęto także wykonanie drenażu oraz oczepu. Zaawansowanie rzeczowe wynosi około  15%.

Ponadto w ostatnim kwartale tego roku zostanie ogłoszony przetarg na remont piątego obiektu - Kanału Łuczańskiego w Giżycku.

Resized 20210803 112210 Resized 20210803 112722
Kanał Grunwaldzki. Na statku "Bielik" Wiceminister Marek Gróbarczyk. Fot. Wody Polskie

Łączny koszt remontu pięciu kanałów to ponad 150 milionów złotych, z czego dofinansowanie ze środków UE to  98 mln zł, wkład własny Wód Polskich 48 mln zł, a z budżetu państwa 17,5 mln zł.  Projekt „Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020, przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt powstał w wyniku współpracy samorządu województwa oraz partnerów samorządowych wchodzących w skład Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020, a także Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Resized 20210803 112514a
Kanał Grunwaldzki łączy jeziora Tałtowisko i Kotek. Fot. Wody Polskie