Jesteśmy na półmetku konsultacji społecznych dotyczących aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym. Trwa cykl spotkań w 28 miastach Polski. Do tej pory debaty odbyły się w Krakowie, Nowym Sączu, Gliwicach. Poznaniu, Gorzowie Wielkopolskim, Kaliszu, Bydgoszczy i Pile. Najbliższe spotkania są zaplanowane w Rzeszowie, Jaśle i Stalowej Woli.

Konsultacje społeczne aPZRP rozpoczęły się 22 grudnia 2020 roku, będą trwały do 22 czerwca 2021 r. W pierwszej dekadzie lutego br. ruszył cykl 28 spotkań konsultacyjnych w różnych regionach Polski. Ze względu na pandemię spowodowaną koronawirusem, debaty odbywają się w formule online. Z projektem planów można się zapoznaznać w Internecie, a uwagi - również przekazać drogą elektroniczną.

Na podstawie art. 39 par. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) oraz na podstawie art.173 ustawy Prawo wodne (Dz.U.2020r. poz.310 z późn. zm.)  prowadzone są przez ministra właściwego ds. gospodarki wodnej. Przewiduje się kilka możliwości przekazania uwag do projektów aPZRP: − za pośrednictwem formularza on-line umieszczonego na stronie: www.stoppowodzi.pl/konsultacje

  • poprzez przesłanie informacji na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

  • pisemnie w miejscu udostepnienia dokumentów: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa;

  • pisemnie przesyłając na adres pocztowy: Ministerstwo Infrastruktury, Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa;

  • ustnie do protokołu w Departamencie Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej Ministerstwa Infrastruktury przy ul. Nowy Świat 6/12 w Warszawie (wejście A, klatka D, III piętro, pokój nr 308).

Projekty aPZRP są dostępne na stronie internetowej projektu: https://stoppowodzi.pl/projekty-apzrp/. Uwagi rozpatrywane będą sukcesywnie, a wyniki zostaną opublikowane na stronie projektu.

28 spotkań w całej Polsce

Serię spotkań konsultacyjnych 9 lutego 2021 r. otworzyła  debata w Krakowie. Cykl konsultacji zakończy się 27 maja 2021 r. w Słupsku. Miejsca oraz terminy wszystkich spotkań konsultacyjnych są opublikowane na stronie stoppowodzi.pl: https://stoppowodzi.pl/formularze-rejestracji-na-spotkania-konsultacyjne/

 Ze względu na obostrzenia związane z pandemią spotkania są zorganizowane będą w trybie online poprzez platformę Webex. W zależności od decyzji służb sanitarnych istnieje możliwość zmiany formuły kolejnych debat na stacjonarną.  Informacje dotyczące szczegółów organizacyjnych spotkań będą publikowane na stronie www.stoppowodzi.pl

Wody Polskie systematyzują gospodarkę wodną w Polsce

Powódź, obok suszy, jest jednym z najbardziej dotkliwych i niebezpiecznych zjawisk naturalnych oddziałujących na społeczeństwo, środowisko i gospodarkę. W przeciwieństwie do susz, które rozwijają się długotrwale, powodzie powstają w bardzo krótkim czasie, nierzadko nawet w ciągu godzin. Oba te zjawiska nasilają się, także w naszym kraju, pod wpływem zmian klimatu. W celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców zagrożonych terenów Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zgodnie z zapisami Dyrektywy Powodziowej oraz ustawy Prawo wodne, cyklicznie przygotowuje plany zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP) dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych. Obecnie przygotowywana jest aktualizacja tych planów. To ostatni etap 6-letniego cyklu planistycznego, który zakończy się w 2022 r. Wraz z planami gospodarowania wodami (PGW) i planem przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS) PZRP przyczynią się do realizowanej przez Wody Polskie, kompleksowej systematyzacji gospodarki wodnej w Polsce.

Aktualizacja PZRP realizowana jest w ramach projektu „Przegląd i aktualizacja planów zarządzania ryzykiem powodziowym”, nr projektu: POIS.02.01.00-00-0001/19, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Oś priorytetowa II: Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska.