Przedmiot zapytania ofertowego: Opracowanie dokumentacji przetargowej dla zamówienia publicznego na budowę i wdrożenie systemu typu ERP (Enterprise Resource Planning) dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wraz ze wsparciem Zamawiającego w prowadzeniu postępowania przetargowego

Termin skadania ofert: 18 lutego 2020 r.