Przedmiot zapytania ofertowego: Usługa dostępu do platformy zakupowej dla Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i 11 Oddziałów Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej.

Termin skladania ofert: 12 lutego 2020 r., godz. 12:00