Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zaprasza Państwa do składania ofert w postępowaniu ofertowym dotyczącym wyłonienia najkorzystniejszej oferty na zakup przez przedsiębiorstwo energetyczne energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach OZE.

W załącznikach Istotne Warunki Zapytania, wzór umowy wraz z załącznikami oraz formularz oferty.

Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (np. kopercie), uniemożliwiającym bezśladowe otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu otwarcia ofert.

Opakowanie należy zaadresować i opisać według wzoru:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
ul. Grzybowska 80/82
00-844 Warszawa;

oznaczenie sprawy: KZGW/KUE/ZO/101/2019

„OFERTA W POSTĘPOWANIU OFERTOWYM DOTYCZĄCYM WYŁONIENIA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA ZAKUP PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYCZNE ENERGII ELEKTRYCZNEJ WYTWORZONEJ W INSTALACJACH OZE”

Oferty należy złożyć u Wytwórcy w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 80/82, w Kancelarii znajdującej się w pomieszczeniu 636 , do dnia 22.11.2019 r. do godz. 10.00.

Dla ofert przesłanych pocztą liczy się data i godzina dostarczenia oferty pod wskazany adres.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzono
Pobierz plik (Odp na pyt do SSEnergia 21_11_2019.pdf)Odpowiedzi na pytania z dnia 21.11.2019r. 215 kB2019-11-21 15:13
Pobierz plik (Załacznik nr 2  Oświadczenia v_k.pdf)Formularz oświadczenia 312 kB2019-11-15 14:35
Pobierz plik (Istotne Warunki Zapytania v_k.pdf)Istotne Warunki Zapytania 763 kB2019-11-13 16:58
Pobierz plik (Załącznik nr 3 - wzór umowy sprzedaż energii elektrycznej_v_k.pdf)Wzór umowy wraz z załącznikami 554 kB2019-11-13 16:57
Pobierz plik (Załacznik nr 1 - Formularz Oferty v_k.docx)Formularz oferty 30 kB2019-11-13 16:56