Link do postępowania na platformie zakupowej:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r4305,Zawarcie-umowy-zlecenia-z-Ekspertem-hydrotechnikiem-w-Wydziale-Studiow-Analiz-i-.html