Dokumentacja przedmiotowego zapytania ofertowego znajduje się pod poniższym linkiem:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r4031,Wydruk-i-dostawa-gazety-pracowniczej-Nasze-wody.html