Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usług taksówkowych dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej

Wszelkie dokumenty dotyczące postępowania znajdują się na Platformie zakupowej Zamawiającego pod poniższym linkiem:

http://www.przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r124,Swiadczenie-uslug-taksowkowych-dla-Panstwowego-Gospodarstwa-Wodnego-Wody-Polskie.html