Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa aparatów telefonicznych VOIP z akcesoriami do siedziby Zamawiającego w Warszawie ul. Grzybowska 80/82

Wszelkie dokumenty dotyczące postępowania znajdują się na Platformie zakupowej Zamawiającego pod poniższym linkiem:

http://www.przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r131,Zakup-aparatow-telefonicznych-oraz-akcesoriow-do-telefonii-VOIP.html