ZAPROSZENIE DO SZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Zamawiający, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, z siedzibą przy Żelazna 59a, 00-848 Warszawa, woj. mazowieckie, NIP: 527-28-25-616, REGON: 368302575,

zaprasza

do złożenia formularza, zawierającego oszacowanie wartości zamówienia pn.:

„Przeprowadzenie wariantowego pilotażu inwentaryzacji urządzeń melioracji wodnych z  wykorzystaniem danych teledetekcyjnych.”

Zakres przewidzianego do oszacowania zamówienia został opisany w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 3 miesiące od daty podpisania umowy.

Oszacowanie wartości zamówienia proszę przesłać do dnia 10.06.2021 r. do godziny 12:00 w formie skanu podpisanego Formularza wyceny, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia, na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wykaz załączników:

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Formularz wyceny

Sprawę prowadzi:

Marta Kulesza, nr tel.: 22 37 53 764, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Michał Nowicki, nr tel.: 22 37 53 764, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


W dniu 9.06.2021 r. wpłynęło pytanie „o zestawienie ilościowe poszczególnych obiektów oraz długości cieków podlegających opracowaniu w ramach przeprowadzenia pilotażu inwentaryzacji urządzeń melioracji wodnych z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych”.

Odpowiedzią na pytanie jest:

Zarząd Zlewni w Sieradzu powierzchnia w km2.

11 045,70

Zarząd Zlewni w Sieradzu długość zaewidencjonowanych rowów w km.

9074,00

Długość zewidencjonowanych rowów dotyczy tylko tych urządzeń melioracji wodnych, zostały odnotowane w ewidencji urządzeń melioracji wodnych, pozyskanej ze zlikwidowanych Wojewódzkich Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych. Należy jednocześnie zaznaczyć, że wartość ta jest informacją szacunkową. Rzeczywista długość zewidencjonowanych rowów może być większa od wartości przedstawionej powyżej.

Oprócz wspomnianych zewidencjonowanych rowów, na obszarze Zarządu Zlewni w Sieradzu występują rowy, które nie zostały ujęte w ewidencji. Rowy te również należy zinwentaryzować, celem określenia ich funkcji, co będzie skutkowało ich ewentualnym uwzględnieniem w nowej ewidencji urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów. Niestety nie jesteśmy w stanie określić sumarycznej długości tego typu rowów.

W przypadku pozostałych urządzeń związanych z rowami melioracyjnymi (urządzenia wymienione w załącznikach od 1 do 17), określenie liczby takich urządzeń nie jest możliwe. Celem naszego rozeznania rynku jest oszacowanie kosztów potrzebnych do zinwentaryzowania tych urządzeń i umieszczenia ich w elektronicznej ewidencji urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów, prowadzonej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów i ustalania obszaru, na który urządzenia melioracji wodnych wywierają korzystny wpływ.


Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzono
Pobierz plik (Załącznik Nr 2 Formularz wyceny.docx)Załącznik Nr 2 - Formularz wyceny 27 kB2021-05-31 15:00
Pobierz plik (Załącznik Nr 1 OPZ pilotaż.docx)Załącznik Nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia 40 kB2021-05-31 15:00
Pobierz plik (Załączniki nr 1-17 do OPZ.zip)Załączniki nr 1-17 do OPZ 137 kB2021-05-31 14:58