Termin składania ofert: 3.03.2020 godz. 9:30

Termin otwarcia ofert: 3.03.2020 godz. 10:00