Nazwa postępowania: Usługi dotyczące kompleksowej pomocy prawnej w związku z przygotowaniem i realizacją inwestycji w zakresie gospodarki wodnej w PGW WP, w tym w szczególności związanych z budową Stopnia Wodnego Siarzewo

Termin składania ofert: 21.01.2020 r., godzi. 11:30.

Termin otwarcia ofert: 21.01.2020 r., godz. 12:00.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzono
Pobierz plik (Informacja o udzieleniu zamowienia.pdf)Informacja o udzieleniu zamówienia 175 kB2020-03-02 09:47
Pobierz plik (Sprostowanie zawiadomienia o wyborze oferty.pdf)Sprostowanie informacji o wyborze oferty 205 kB2020-02-21 17:51
Pobierz plik (Informacja o wyborze oferty.pdf)Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 199 kB2020-02-21 14:22
Pobierz plik (Oświadczenie grupa kapitałowa.doc)Oświadczenie o grupie kapitałowej 54 kB2020-01-21 13:54
Pobierz plik (Informacja z otwarcia ofert.pdf)Informacja z otwarcia ofert 203 kB2020-01-21 13:53
Pobierz plik (Wyjaśnienia treści ogłoszenia 2.pdf)Wyjaśnienia treści ogłoszenia 2 130 kB2020-01-16 15:28
Pobierz plik (Wyjaśnienia treści ogłoszenia.pdf)Wyjaśnienia treści ogłoszenia 161 kB2020-01-15 11:26
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu 372 kB2020-01-10 11:34
Pobierz plik (Załącznik nr 1 - OPZ.pdf)Załącznik Nr 1 OPZ 180 kB2020-01-10 11:33
Pobierz plik (Załącznik nr 2 - Formularz oferty.doc)Załącznik Nr 2 Formularz oferty 112 kB2020-01-10 11:33
Pobierz plik (Załącznik nr 3 - Oświadczenie.doc)Załącznik Nr 3 Oświadczenie 63 kB2020-01-10 11:32
Pobierz plik (Załącznik nr 4 - Wzór umowy.pdf)Załącznik Nr 4 Wzór umowy 245 kB2020-01-10 11:32
Pobierz plik (Załącznik nr 5 - Wykaz usług.doc)Załącznik Nr 5 Wykaz usług 56 kB2020-01-10 11:31
Pobierz plik (Załącznik nr 6 - Wykaz osób.docx)Załącznik Nr 6 Wykaz osób 25 kB2020-01-10 11:23
Pobierz plik (Załącznik nr 7 - Wykaz postępowań i osób (do kryterium).docx)Załącznik Nr 7 Wykaz postępowań i osób (do kryterium) 22 kB2020-01-10 11:21