Termin składania ofert: 07.02.2020 r., do godz. 11:30

Termin otwarcia ofert: 07.02.2020 r., godz. 12:00