Termin składania ofert: 24.01.2020 r., do godz. 11:30

Termin otwarcia ofert: 24.01.2020 r., godz. 12:00

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzono
Pobierz plik (Informacja o wyborze oferty.pdf)Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 689 kB2020-02-11 15:15
Pobierz plik (Oświadczenie grupa kapitałowa.doc)Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 43 kB2020-01-27 11:46
Pobierz plik (Informacja z otwarcia ofert.pdf)Informacja z otwarcia ofert 688 kB2020-01-27 11:44
Pobierz plik (Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ.pdf)Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ 465 kB2020-01-16 08:32
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu 123 kB2019-12-24 11:12
Pobierz plik (JEDZ elektroniczny.zip)JEDZ elektroniczny 83 kB2019-12-24 11:11
Pobierz plik (KluczPub_Oferta_PostepowanieID_3f76505e-650e-4cfa-8fa7-bb3d5cc470dc.zip)Klucz publiczny 0.8 kB2019-12-24 11:11
Pobierz plik (SIWZ.pdf)Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 594 kB2019-12-24 11:10
Pobierz plik (Załącznik Nr 1 do SIWZ - OPZ.pdf)Załącznik Nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia 698 kB2019-12-24 11:10
Pobierz plik (Załącznik Nr 2 do SIWZ - Formularz oferty.doc)Załącznik Nr 2 do SIWZ - Wzór Formularza oferty 110 kB2019-12-24 11:09
Pobierz plik (Załącznik Nr 3 do SIWZ - Instrukcja JEDZ.pdf)Załącznik Nr 3 do SIWZ - Instrukcja JEDZ 608 kB2019-12-24 11:08
Pobierz plik (Załącznik Nr 4 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy.doc)Załącznik Nr 4 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy 58 kB2019-12-24 11:08
Pobierz plik (Załącznik Nr 5 do SIWZ - Wzór umowy.pdf)Załącznik Nr 5 do SIWZ - Wzór umowy 407 kB2019-12-24 11:07