Nazwa postępowania: Dostawa i wdrożenie kompleksowego systemu monitoringu dla floty 200 szt. samochodów służbowych użytkowanych przez PGW WP.

Termin składania ofert: 20.12.2019, do godz. 13:30.

Termin otwarcia ofert: 20.12.2019 o godz. 14:00.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzono
Pobierz plik (informacja o wyborze.pdf)Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 277 kB2020-02-10 14:39
Pobierz plik (Otwarcie ofert GPS.pdf)Informacja z otwarcia ofert 229 kB2019-12-23 11:17
Pobierz plik (Gr. kapitałowa_GPS.rtf)Oświadczenie na temat przynależności do grupy kapitałowej 79 kB2019-12-23 11:17
Pobierz plik (Odp na pytania 16.12.2019.pdf)Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ Nr 3 283 kB2019-12-16 12:42
Pobierz plik (Umowa  dot. przetwarzania danych osobowych.pdf)Umowa dot. przetwarzania danych osobowych 285 kB2019-12-16 12:37
Pobierz plik (Ogłoszenie_numer.pdf)Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Nr 3 90 kB2019-12-16 12:37
Pobierz plik (Przesunięcie terminu GPS Nr 2.pdf)Zmiana treści SIWZ Nr 2 184 kB2019-12-10 14:45
Pobierz plik (Ogłoszenie GPS zmiana nr 2.pdf)Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Nr 2 90 kB2019-12-10 14:44
Pobierz plik (Przesunięcie terminu GPS.pdf)Zmiana treści SIWZ Nr 1 183 kB2019-12-06 13:16
Pobierz plik (Zmiana ogłoszenia GPS.pdf)Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Nr 1 90 kB2019-12-06 13:14
Pobierz plik (Ogł. opublikowane.pdf)Ogłoszenie 183 kB2019-11-29 15:18
Pobierz plik (SIWZ GPSy_21.11.doc)SIWZ 195 kB2019-11-29 15:17
Pobierz plik (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA GPSy 22.11.2019.docx)Załącznik Nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia 27 kB2019-11-29 15:16
Pobierz plik (Formularz oferty.doc)Załącznik Nr 2 do SIWZ - Wzór formularza ofertowego 105 kB2019-11-29 15:12
Pobierz plik (Oświadczenie_wykluczenie.doc)Załącznik Nr 3 do SIWZ - Oświadczenie 55 kB2019-11-29 15:11
Pobierz plik (umowa gps  22-11-19_koniec.docx)Załącznik Nr 4 do SIWZ - Wzór umowy 45 kB2019-11-29 15:09
Pobierz plik (Zał nr 1 do OPZ_umowy.pdf)Załącznik nr 1 do Umowy/OPZ - Wykaz pojazdów 155 kB2019-11-29 15:00
Pobierz plik (Zał. do umowy PROTOKÓŁ GPS.docx)Załącznik Nr 4 do Umowy - Protokół 16 kB2019-11-29 14:57