Nazwa postępowania:Operat wodnoprawny i projekt instrukcji gospodarowania wodą dla Stopnia Wodnego Siarzewo wraz z przygotowaniem wniosków o wydanie pozwoleń wodnoprawnych

Termin i godzina składania ofert: 7.01.2020, godz. 11.30

Termin i godzina otwarcia ofert: 7.01.2020, godz. 12:00