Nazwa postępowania: Zakup licencji, licencji subskrypcyjnych oraz usług wsparcia technicznego dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Termin składania ofert: 2 grudnia 2019 r., godzi. 11:30.

Termin otwarcia ofert: 2 grudnia 2019 r., godz. 12:00.