Nazwa postępowania: Zadanie 4 Zarządzanie projektem „Przegląd i aktualizacja planów zarządzania ryzykiem powodziowym”.

Termin i godzina składania ofert: 12 listopada 2019, godz. 10:30

Termin i godzina otwarcia ofert: 12 listopada 2019, godz. 11:00

Do pobrania:

UWAGA! W tym linku Zamawiający zamieszcza załączniki do OPZ: Procedury zarządzania projektem - Załączniki