Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informuje o toczącym się postępowaniu pn. "Dostawa środków ochrony indywidualnej, środków higieny osobistej oraz artykułów pierwszej pomocy".

Zainteresowane podmioty zapraszamy do udziału w postępowaniu.

Wszystkie niezbędne informacje oraz całą dokumentację znajdą Państwo pod poniższym linkiem.

 

http://gliwice.wody.gov.pl/zamowienia-publiczne/postepowania-przetargowe/568-dostawa-srodkow-ochrony-indywidualnej-srodkow-higieny-osobistej-oraz-artykulow-pierwszej-pomocy