Nazwa postępowania: Dostawa odzieży ochronnej i roboczej oraz obuwia ochronnego i roboczego dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Postępowanie prowadzi Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach.

Wszelkie informacje dotyczace przedmiotowego postępowania dostępne są pod poniższym linkiem: 

https://wodypolskie.bip.gov.pl/publiccontracts/view/19311