Nazwa postępowania: Opracowanie bilansu ładunków zanieczyszczeń odprowadzanych rzekami do Morza Bałtyckiego – PLC 7.

Termin i godzina składania ofert: 05 sierpnia 2019, godz. 11:00

Termin i godzina otwarcia ofert: 05 sierpnia 2019, godz. 12:00

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzono
Pobierz plik (Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf)Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf 714 kB2019-08-26 09:20
Pobierz plik (Oswiadczenie Wykonawcy o przynaleznosci do grupy kapitalowej.rtf)Oswiadczenie Wykonawcy o przynaleznosci do grupy kapitalowej.rtf 135 kB2019-08-05 14:42
Pobierz plik (Informacja z otwarcia ofert.pdf)Informacja z otwarcia ofert.pdf 586 kB2019-08-05 14:42
Pobierz plik (Wyjaśnienie treści SIWZ_23.07.2019.pdf)Wyjaśnienie treści SIWZ_23.07.2019.pdf 598 kB2019-07-23 13:17
Pobierz plik (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_opublikowane_22.07.2019.pdf)Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_22.07.2019 67 kB2019-07-22 10:31
Pobierz plik (Zmiana treści SIWZ_17.07.2019.pdf)Zmiana treści SIWZ_17.07.2019.pdf 727 kB2019-07-17 15:26
Pobierz plik (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_opublikowane.pdf)Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 66 kB2019-07-16 15:37
Pobierz plik (Zmiana treści SIWZ.pdf)Zmiana treści SIWZ.pdf 782 kB2019-07-09 13:04
Pobierz plik (Ogloszenie o zamówieniu.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu 88 kB2019-07-03 10:55
Pobierz plik (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf)Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf 636 kB2019-07-03 10:55
Pobierz plik (Załacznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.pdf)Załacznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.pdf 1041 kB2019-07-03 10:51
Pobierz plik (Załacznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty.doc)Załacznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty.doc 117 kB2019-07-03 10:50
Pobierz plik (Załącznik nr 3 do SIWZ - JEDZ.doc)Załącznik nr 3 do SIWZ - JEDZ.doc 225 kB2019-07-03 10:49
Pobierz plik (Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy.doc)Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy.doc 95 kB2019-07-03 10:48
Pobierz plik (Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz usług.docx)Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz usług.docx 43 kB2019-07-03 10:48
Pobierz plik (Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz osób.docx)Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz osób.docx 47 kB2019-07-03 10:48
Pobierz plik (Załącznik nr 7 do SIWZ - Projekt umowy.pdf)Załącznik nr 7 do SIWZ - Projekt umowy.pdf 798 kB2019-07-03 10:47
Pobierz plik (Załączniki do Umowy.zip)Załączniki do Umowy.zip 70 kB2019-07-03 10:47
Pobierz plik (Klucz_publiczny.zip)Klucz_publiczny.zip 0.7 kB2019-07-03 10:47