Nazwa postępowania: „Analiza znaczących oddziaływań antropogenicznych wraz z oceną ich wpływu na stan wód oraz ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych”.

Termin składania ofert: 24 czerwca 2019 r. godz.: 11:30

Termin otwarcia ofert: 24 czerwca 2019 r. godz.: 12:00

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzono
Pobierz plik (Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf)Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf 719 kB2019-08-02 13:47
Pobierz plik (Oswiadczenie Wykonawcy o przynalezności do grupy kapitalowej.rtf)Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej 742 kB2019-06-25 12:44
Pobierz plik (Informacja z otwarcia ofert.pdf)Informacja z otwarcia ofert 280 kB2019-06-25 12:43
Pobierz plik (Wyjaśnienia treści SIWZ.pdf)Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 17.06.2019 288 kB2019-06-17 15:47
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu 74 kB2019-06-12 13:55
Pobierz plik (KluczPub_Oferta_PostepowanieID_88a9e228-6220-40fe-9dcc-16e650e78d85.zip)Klucz publiczny 0.8 kB2019-06-12 13:55
Pobierz plik (SIWZ.pdf)SIWZ 462 kB2019-06-12 13:37
Pobierz plik (Załącznik Nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.pdf)Załącznik Nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia 454 kB2019-06-12 13:36
Pobierz plik (Załącznik Nr 2 do SIWZ - Formularz oferty.rtf)Załącznik Nr 2 do SIWZ - Formularz oferty 473 kB2019-06-12 13:36
Pobierz plik (Załącznik Nr 3 do SIWZ - JEDZ.rtf)Załącznik Nr 3 do SIWZ - JEDZ 674 kB2019-06-12 13:35
Pobierz plik (Załącznik Nr 4 do SIWZ - Oswiadczenie Wykonawcy.rtf)Załącznik Nr 4 do SIWZ - Oswiadczenie Wykonawcy 414 kB2019-06-12 13:35
Pobierz plik (Załącznik Nr 5 do SIWZ - Wykaz usług.rtf)Załącznik Nr 5 do SIWZ - Wykaz usług 752 kB2019-06-12 13:35
Pobierz plik (Załącznik Nr 6 do SIWZ - Wykaz osób.rtf)Załącznik Nr 6 do SIWZ - Wykaz osób 745 kB2019-06-12 13:34
Pobierz plik (Załącznik Nr 7 do SIWZ - Wzór umowy.pdf)Załącznik Nr 7 do SIWZ - Wzór umowy 380 kB2019-06-12 13:34