Data pierwszego ogłoszenia: 20.05.2019

Nazwa postępowania: Plan rozwoju systemu informacyjnego gospodarowania wodami na lata 2018-2022 oraz wsparcie prawne jego funkcjonowania

Termin i godzina składania ofert: 07 czerwca 2019, godz. 11:30

Termin i godzina otwarcia ofert: 07 czerwca 2019, godz. 12:00

nf 30lat pelna nazwa
Zadanie finansowane jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzono
Pobierz plik (Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf)Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 201 kB2019-07-10 16:44
Pobierz plik (Oswiadczenie Wykonawcy o przynalezności do grupy kapitalowej.rtf)Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej  429 kB2019-06-10 15:40
Pobierz plik (Informacja z otwarcia ofert.pdf)Informacja z otwarcia ofert 202 kB2019-06-10 15:39
Pobierz plik (Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ 2.pdf)Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z dnia 30.05.2019 252 kB2019-05-30 15:22
Pobierz plik (Załącznik Nr 2 do SIWZ - Aktualny formularz oferty .doc)Formularz oferty_29.05.2019 105 kB2019-05-29 14:47
Pobierz plik (Wyjaśnienia treści SIWZ.pdf)Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ_29.05.2019 823 kB2019-05-29 14:46
Pobierz plik (Oglozenie o zmianie ogloszenia z dnia 29maja.pdf)Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_29.05.2019 125 kB2019-05-29 14:46
Pobierz plik (Ogloszenie o zamowieniu.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu 226 kB2019-05-20 16:18
Pobierz plik (SIWZ - Plan rozwoju systemu informacyjnego gospodarowania wodami.pdf)SIWZ 381 kB2019-05-20 16:18
Pobierz plik (Zalacznik Nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamownienia.pdf)Załącznik Nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia  382 kB2019-05-20 16:18
Pobierz plik (Zalacznik Nr 3 do SIWZ - Oswiadczenie wykonawcy.rtf)Załącznik Nr 3 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy 601 kB2019-05-20 16:17
Pobierz plik (Zalacznik Nr 4 do SIWZ - Wykaz uslug.rtf)Załącznik Nr 4 do SIWZ - Wykaz usług 599 kB2019-05-20 16:16
Pobierz plik (Zalacznik Nr 5 do SIWZ - Wykaz osob Etap I.rtf)Załącznik Nr 5 do SIWZ - Wykaz osób Etap I 564 kB2019-05-20 16:16
Pobierz plik (Zalacznik Nr 6 do SIWZ - Wykaz osob Etap II.rtf)Załącznik Nr 6 do SIWZ - Wykaz osób Etap II 562 kB2019-05-20 16:16
Pobierz plik (Zalacznik Nr 7 do SIWZ - Wzor umowy.pdf)Załącznik Nr 7 do SIWZ - Wzór umowy 359 kB2019-05-20 16:14
Pobierz plik (Zalacznik Nr 3 do Wzoru umowy.pdf)Załącznik Nr 3 do Umowy 135 kB2019-05-20 16:13
Pobierz plik (Zalacznik Nr 4 do Wzoru umowy.pdf)Załącznik Nr 4 do Umowy 145 kB2019-05-20 16:09