Data pierwszego ogłoszenia: 13.05.2019

Nazwa postępowania: Produkcja i dostarczenie materiałów promocyjnych z logo PGW WP i hasłem

Termin i godzina składania ofert: 24 maja 2019, godz. 11:30

Termin i godzina otwarcia ofert: 24 maja 2019, godz. 12:00