Data pierwszego ogłoszenia: 4.03.2019

Nazwa dialogu technicznego: Wdrożenie systemu finansowo księgowego w jednostkach organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Termin i godzina składania Zgłoszenia udziału: 14 marca 2019, godz. 15.00