Dokumentacja przedmiotowego postępowania znajduje się pod poniższym linkiem:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r18559,II-aktualizacja-zestawu-celow-srodowiskowych-dla-wod-morskich.html