Dokumentacja przedmiotowego postępowania znajduje się pod poniższym adresem:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r17592,Uslugi-poligraficzne-i-wydawnicze-dla-jednostek-PGW-Wody-Polskie.html