Dokumentacja przedmiotowego postępowania znajduje się pod poniższym linkiem:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r4030,Usluga-poligraficzna-na-potrzeby-PGW-Wody-Polskie.html