Dokumentacja przedmiotowego postępowania znajduje się pod poniższym linkiem:

http://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r2574,Opracowanie-prognoz-oddzialywania-na-srodowisko-i-przeprowadzenie-SOOS.html