Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb 11 jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w 2021 r. 

Dokumentacja przedmiotowego postępowania znajduje się pod poniższym linkiem:

http://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r2181,Dostawa-energii-elektrycznej-dla-potrzeb-11-jednostek-organizacyjnych-Panstwoweg.html