Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2020 i 2021 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Dokumentacja przedmiotowego postępowania znajduje się pod poniższym linkiem:

http://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r728,Przeprowadzenie-badania-sprawozdania-finansowego-za-rok-2020-i-2021-Panstwowego-.html