Dostawa skanerów biurowych.

Dokumentacja przedmiotowego postępowania znajduje się pod poniższym linkiem:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r485,Dostawa-skanerow-biurowych.html