Obsługa prawna dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w związku z bieżącą działalnością Departamentu Zarządzania Środowiskiem Wodnym

Dokumentacja przedmiotowego postępowania znajduje się pod poniższym linkiem:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r217,Obsluga-prawna-dla-Panstwowego-Gospodarstwa-Wodnego-Wody-Polskie-w-zwiazku-z-bie.html