Termin składania ofert: 01.06.2020 r. godz. 11:30

Termin otwarcia ofert: 01.06.2020 r. godz. 12:00