Wybudowałeś urządzenie wodne, niebędące urządzeniem melioracji wodnej? Jako właściciel tego urządzenia powinieneś zgłosić ten fakt do właściwej miejscowo jednostki organizacyjnej Wód Polskich. Pamiętaj, masz na to 60 dni licząc od dnia przystąpienia do użytkowania tego urządzenia. Zgłoszenia dokonaj na przygotowanym w tym celu formularzu. W przypadku zgłaszania większej ilości obiektów na podstawie tego samego pozwolenia, dołącz i wypełnij Załącznik nr 1.

Pliki do pobrania: