Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie to główny podmiot odpowiedzialny za gospodarkę wodną w Polsce. Tworzy je 330 nadzorów wodnych, 50 zarządów zlewni, 11 regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej.

 Wody Polskie to przede wszystkim ponad 6000 ludzi, którzy wykonują pracę z pasją. Jesteśmy organizacją, w której ze względu na wielkość i różnorodność zadań, każdy może znaleźć swoje miejsce. Wykonujemy wiele ważnych i potrzebnych zadań, m.in. obsługujemy urządzenia przeciwpowodziowe i regulacyjne, planujemy i nadzorujemy strategiczne inwestycje, prowadzimy postępowania dotyczące zgód wodnoprawnych, opracowujemy strategie i plany.

Ciesz się pracą, która ma znaczenie. Dołącz do nas!

 

Praktykant/ka w Wydziale Komunikacji Społecznej

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Grzybowska 80/82

 

Zakres zadań:

 • Współpraca z Zespołami Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej,
 • Udział w realizowaniu kampanii informacyjnych i edukacyjnych,
 • Udział w organizowaniu konferencji prasowych, reprezentacji Wód Polskich podczas kongresów, targów i innych wydarzeń,
 • Udział w przygotowywaniu i organizowaniu wystąpień publicznych przedstawicieli Wód Polskich,
 • Redagowanie i publikowanie informacji na stronach internetowych PGW Wody Polskie i stronach organizacji w mediach społecznościowych,
 • Nadzorowanie prawidłowego zastosowania logo PGW Wód Polskich,
 • Monitorowanie publikacji w mediach dotyczących Wód Polskich i gospodarki wodnej,
 • Udział w opracowywaniu wewnętrznych materiałów informacyjnych. 

Wymagania:

 • Preferowane kierunki studiów: dziennikarstwo/ komunikacja społeczna/ medioznawstwo/ ochrona środowiska lub pokrewne  
 • Dobra znajomość pakietu Microsoft Office,
 • Łatwość redagowania tekstów,
 • Umiejętność tworzenia prezentacji multimedialnych,
 • Dobra organizacja własnej pracy,
 • Umiejętność pracy w zespole.

Zachęcamy do składania CV, a w zamian oferujemy:

 • Umowę o płatną praktykę absolwencką,
 • Niezbędne narzędzia pracy,
 • Wspierające środowisko pracy,
 • Zdobycie nowych doświadczeń.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • List motywacyjny (mile widziany)

Jeśli zainteresowało Cię nasze ogłoszenie i uważasz, że Twoje umiejętności i charakter odpowiadają naszym wymaganiom, prześlij nam dokumenty za pomocą przycisku

APLIKUJ

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do: 6.03.2020r.

Z góry dziękujemy za przesłanie aplikacji.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, e-mail:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.
 3. Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane do czasu zakończenia tego procesu a w przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres 6 miesięcy.
 4. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez PGW WP. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
 6. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w PGW WP.