Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie to główny podmiot odpowiedzialny za gospodarkę wodną w Polsce. Tworzy je 330 nadzorów wodnych, 50 zarządów zlewni, 11 regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej.

     Wody Polskie to jednak przede wszystkim ponad 6 000 ludzi, którzy wykonują pracę z pasją. Jesteśmy nowo powołaną organizacją, w której ze względu na jej wielkość i różnorodność zadań, każdy może znaleźć swoje miejsce. Wykonujemy wiele ważnych i potrzebnych zadań, m.in. obsługujemy urządzenia przeciwpowodziowe i regulacyjne, planujemy i nadzorujemy strategiczne inwestycje, prowadzimy postępowania dotyczące zgód wodnoprawnych, opracowujemy strategie i plany.

Ciesz się praktykami, które mają znaczenie. Dołącz do nas!

 

PRAKTYKA W PAŃSTWOWYM GOSPODARSTWIE WODNYM WODY POLSKIE -  Praktykant/ka w Departamencie Ochrony przed Powodzią i Suszą

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie spraw organizacyjnych w zakresie realizacji zadań Departamentu Ochrony przed Powodzią i Suszą;
 • obsługa sekretariatu Dyrektora Departamentu Ochrony przed Powodzią i Suszą, w tym:
  - obsługa w systemie EZD konta Sekretariatu Departamentu,
  - rejestracja korespondencji przychodzącej w EZD,
  - obsługa konta pocztowego Sekretariatu Departamentu,
  - przekazywanie dokumentów do dekretacji i podpisu Dyrektora, Zastępcy Dyrektora oraz rozdział dokumentów do pracowników Departamentu,
  - prowadzenie rejestracji krajowych delegacji służbowych pracowników Departamentu,
  - prowadzenie terminarza spotkań,
  - przygotowywanie dokumentów na potrzeby spotkań, i innych dokumentów na polecenie Dyrektora,
  - przygotowywanie dokumentów związanych z wyjazdami służbowymi Dyrektora i innych pracowników Departamentu,
  - obsługa urządzeń biurowych;
 • monitorowanie terminowego załatwiania spraw przez właściwe komórki organizacyjne Departamentu, zgodnie z poleceniami Dyrektora Departamentu i informowanie o występujących zagrożeniach;
 • zaopatrywanie Departamentu w materiały biurowe i ich rozdzielanie zgodnie z potrzebami poszczególnych komórek organizacyjnych Departamentu;
 • współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi w strukturze Wód Polskich w zakresie właściwości samodzielnego stanowiska ds. organizacyjno-administracyjnych.

Oczekiwania:

 • doświadczenie w pracy biurowej,
 • otwartość na nowe wyzwania,
 • umiejętność organizacji pracy własnej,
 • pozytywne nastawienie do pracy,
 • praca pod presją czasu,
 • odporność na stres
 • odpowiedzialność,
 • umiejętność współpracy w zespole,
 • sumienność

 Oferujemy:

 • umowę o płatną praktykę absolwencką,
 • niezbędne narzędzia pracy,
 • wspierające środowisko pracy,
 • zdobycie nowych doświadczeń.

Prześlij CV z dopiskiem „Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie dla potrzeb rekrutacji.” na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  z tytułem „Praktyki”.

Dziękujemy wszystkim Aplikantom. Ze względu na ilość napływających aplikacji, jesteśmy w stanie skontaktować się tylko z wybranymi Osobami.

 

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem:
  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, e-mail: 
    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 1. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.
 3. Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 28.02.2019 r.
 4. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez PGW WP. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
 6. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w PGW WP.

Jeśli zainteresowało Cię nasze ogłoszenie i uważasz, że Twoje umiejętności i charakter odpowiadają naszym wymaganiom, prześlij nam dokumenty pocztą lub złóż osobiście Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 00-844 Warszawa ul. Grzybowska 80/82, z dopiskiem: „Praca_asystent/ka/2019, zawierające poniższą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie dla potrzeb rekrutacji.” Dokumenty muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.

 

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do: 20.08.2019r.

Z góry dziękujemy za przesłanie aplikacji.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.