Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie to główny podmiot odpowiedzialny za gospodarkę wodną w Polsce. Tworzy je 330 nadzorów wodnych, 50 zarządów zlewni, 11 regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej.

     Wody Polskie to przede wszystkim ponad 6000 ludzi, którzy wykonują pracę z pasją. Jesteśmy organizacją, w której ze względu na wielkość i różnorodność zadań, każdy może znaleźć swoje miejsce. Wykonujemy wiele ważnych i potrzebnych zadań, m.in. obsługujemy urządzenia przeciwpowodziowe i regulacyjne, planujemy i nadzorujemy strategiczne inwestycje, prowadzimy postępowania dotyczące zgód wodnoprawnych, opracowujemy strategie i plany.

Ciesz się pracą, która ma znaczenie. Dołącz do nas!

Poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Specjalista w Wydziale Finansowo-Księgowym

Miejsce pracy: Kraków

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • kontrola dokumentów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym,
 • samodzielne dekretowanie i księgowanie dokumentów w systemie finansowo-księgowym
 • weryfikacja zapisów na kontach księgowych oraz uzgadnianie sald kont księgowych,
 • dekretowanie i księgowanie dokumentów księgowych w zakresie środków trwałych oraz WNiP,
 • prowadzenie uzgodnień w zakresie stanów magazynowych na podstawie dowodów księgowych (faktury, WZ, RW, PZ) z analityką,
 • prowadzenie uzgodnień w zakresie pozostałych środków trwałych oraz sporządzanie Noty na koniec każdego miesiąca sprawozdawczego,
 • rozliczanie i uzgadnianie dokumentacji po przeprowadzonej inwentaryzacji w jednostce,

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne, preferowane kierunki Finanse i Rachunkowość, Ekonomia,
 • doświadczenie na podobnym stanowisku- mile widziane,
 • znajomość przepisów ustaw o: rachunkowości, finansach publicznych, prawa podatkowego, w tym przede wszystkim regulacji w zakresie podatku od towarów i usług (VAT) oraz pozostałych przepisów niezbędnych do wykonywania zadań,
 • znajomości obsługi pakietów programów biurowych, w szczególności edytorów tekstu i arkuszy kalkulacyjnych,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • możliwość rozpoczęcia pracy w ciągu 1 miesiąca będzie dodatkowym atutem.

      Zachęcamy do składania CV, a w zamian oferujemy:

 • pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,
 • zatrudnienie na umowę o pracę na pełny etat,
 • comiesięczny dodatek za przepracowane lata pracy,
 • niezbędne narzędzia pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego i zdobycia nowych doświadczeń,
 • prywatną opiekę medyczną opłacaną przez pracodawcę,
 • karta MULTISPORT
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego.
 • możliwość korzystanie z bazy noclegowej na terenie całego kraju

 

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • List motywacyjny (mile widziany)

Jeśli zainteresowało Cię nasze ogłoszenie i uważasz, że Twoje umiejętności i charakter odpowiadają naszym wymaganiom,

prześlij nam dokumenty za pomocą przycisku

APLIKUJ

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do: 15.04.2020 r.

Z góry dziękujemy za przesłanie aplikacji.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, e-mail:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.
 3. Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane do czasu zakończenia tego procesu a w przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres 6 miesięcy.
 4. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez PGW WP. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
 6. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w PGW WP.