Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie to główny podmiot odpowiedzialny za gospodarkę wodną w Polsce. Tworzy je 330 nadzorów wodnych, 50 zarządów zlewni, 11 regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej.

Wody Polskie to przede wszystkim ponad 6000 ludzi, którzy wykonują pracę z pasją. Jesteśmy organizacją, w której ze względu na wielkość i różnorodność zadań, każdy może znaleźć swoje miejsce. Wykonujemy wiele ważnych i potrzebnych zadań, m.in. obsługujemy urządzenia przeciwpowodziowe i regulacyjne, planujemy i nadzorujemy strategiczne inwestycje, prowadzimy postępowania dotyczące zgód wodnoprawnych, opracowujemy strategie i plany.

Ciesz się pracą, która ma znaczenie. Dołącz do nas!

 

Poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Specjalista w Wydziale Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa i Współpracy z Użytkownikami Wód

Miejsce pracy: Kraków, Marszałka J. Piłsudskiego 22,

 

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • regulowanie praw właścicielskich w stosunku do gruntów pokrytych wodami płynącymi i innych nieruchomości niezbędnych do realizacji zadań statutowych (prowadzenie działań w celu ujawnienia w księgach wieczystych oraz ewidencji gruntów i budynków: podziałów nieruchomości, zmiany użytków, przeniesienia własności nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa – PGW WP oraz ustanowienia/wygaszenia trwałego zarządu i ograniczeń na rzecz RZGW w Krakowie);
 • prowadzenie i aktualizowanie ewidencji nieruchomości w stosunku do których Wody Polskie wykonują uprawnienia właścicielskie i reprezentują Skarb Państwa;
 • prowadzenie postępowań związanych z odszkodowaniami za trwałe zajęcie przez wody płynące gruntów niestanowiących własności właściciela wód w sposób naturalny, a także spraw związanych z wykupem gruntów, z wyłączeniem spraw związanych z nabywaniem gruntów w ramach realizacji inwestycji;
 • prowadzenie pod względem merytoryczno-formalnym spraw w zakresie ustalania linii brzegu, rozgraniczeń i podziałów nieruchomości, modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków, wznowień granic, scalania gruntów, zmiany klasyfikacji gruntów, w tym dokonywanie zamówień publicznych;
 • przygotowanie dokumentów umożliwiających terminowe opłacanie należności z tytułu opłat i podatków lokalnych związanych z wykonywaniem przez Wody Polskie praw właścicielskich w stosunku do mienia Skarbu Państwa oraz planowanie nakładów na powyższe zadania na terenie regionalnego zarządu gospodarki wodnej;
 • wykonywanie innych czynności wchodzących w zakres działania Wydziału;
 • przestrzeganie przepisów kancelaryjno-archiwalnych.

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe geodezyjne lub pokrewne,
 • minimum dwu letnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii, w tym w zakresie: ewidencji gruntów i budynków, podziałów i rozgraniczenia nieruchomości, regulacji stanów prawnych nieruchomości w księgach wieczystych,
 • mile widziane doświadczenie w pracy w administracji,
 • znajomość przepisów ustaw: prawo wodne, prawo geodezyjne i kartograficzne, kodeks postępowania administracyjnego, kodeks cywilny, o księgach wieczystych, o gospodarce nieruchomościami, o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków oraz pozostałych przepisów niezbędnych do wykonywania zadań,
 • znajomości obsługi pakietów programów biurowych, w szczególności edytorów tekstu i arkuszy kalkulacyjnych,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność pisania i redagowania tekstów,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

 Zachęcamy do składania CV, a w zamian oferujemy:

 • pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,
 • zatrudnienie na umowę o pracę na pełny etat,
 • comiesięczny dodatek za przepracowane lata pracy,
 • niezbędne narzędzia pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego i zdobycia nowych doświadczeń,
 • prywatną opiekę medyczną opłacaną przez pracodawcę,
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego,
 • możliwość korzystania z bazy noclegowej na terenie całego kraju.
 • dofinansowanie do karty sportowej

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • List motywacyjny (mile widziany)

 

Jeśli zainteresowało Cię nasze ogłoszenie i uważasz, że Twoje umiejętności i charakter odpowiadają naszym wymaganiom, prześlij nam dokumenty za pomocą przycisku

APLIKUJ

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do: 31.03.2020 r.

Z góry dziękujemy za przesłanie aplikacji.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, e-mail:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.
 3. Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane do czasu zakończenia tego procesu a w przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres 6 miesięcy.
 4. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez PGW WP. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
 6. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w PGW WP.