SPECJALISTA DZIALE SYSTEMU INFORMACYJNEGO GOSPODAROWANIA WODAMI

Miejsce pracy: BIAŁYSTOK

Termin składania CV: do 28 sierpnia2021 r.

 

CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:

 • posiada wykształcenie minimum wyższe inżynierskie w zakresie: inżynieria środowiska, ochrona środowiska, gospodarka wodna, geoinformatyka lub pokrewne, 
 • sprawnie posługuje się narzędziami pakietu MS Office,
 • jest skuteczny i terminowy w działaniu, 
 • cechuje się sumiennością i dokładnością,
 • posiada min 1 rok doświadczenia zawodowego w jednostkach administracji publicznej.

 

DODATKOWO DOCENIMY

 • posiadanie prawa jazdy kat. B,
 • praktyczną znajomość przepisów i ustaw: Prawo Wodne, Kodeks Postępowania Administracyjnego, Prawo Ochrony Środowiska.

 

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA:

 • wprowadzanie do systemu informacji gospodarki wodnej informacji w zakresie wydawanych decyzji i zgód wodnoprawnych,
 • prowadzenie ewidencji urządzeń melioracji wodnych i zmeliorowanych gruntów oraz udostępnianie danych z zakresu posiadanych informacji, 
 • prezentowanie wyników analiz w systemach GIS, 
 • przygotowywanie projektów odpowiedzi w zakresie realizacji wniosków o udostępnienie informacji o środowisku,
 • współpracę z komórkami organizacyjnymi regionalnych zarządów gospodarki wodnej w zakresie wytwarzania danych na potrzeby Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami w ramach prac własnych.