Specjalista w Wydziale Finansowo-Księgowym

Miejsce pracy: Wrocław

Termin składania CV:  23 grudnia 2020 r.


CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:

 • posiada wykształcenie minimum średnie, preferowane na kierunkach finanse i rachunkowość, ekonomia,
 • ma minimum rok doświadczenia zawodowego w obszarze księgowości,
 • zna podstawowe zasady i przepisy z zakresu rachunkowości,
 • dysponuje wiedzą z zakresu klasyfikacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • sprawnie obsługuje narzędzia pakietu MS Office,
 • jest skrupulatny,
 • myśli i działa analitycznie.

 

DODATKOWO DOCENIMY:

 • znajomość systemu księgowego klasy ERP.

 

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE
ODPOWIEDZIALNA ZA:

 • przyjmowanie dokumentów księgowych związanych ze środkami trwałymi, wartościami niematerialnymi i prawnymi oraz materiałami,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, w tym:
  • przyjmowanie na stan majątku trwałego,
  • zmianę miejsca użytkowania,
  • likwidację,
 • uzgadnianie dokumentów OT, PT oraz kwalifikacji środków trwałych po zakończonych inwestycjach,
 • prowadzenie uzgodnień w sprawach dotyczących gospodarowania majątkiem trwałym,
 • uzgadnianie majątku z jednostkami podległymi,
 • rozliczanie inwentaryzacji,
 • współpracę przy sporządzaniu rocznego sprawozdania F-03 do GUS,
 • uzgadnianie kwartalne stanu ilościowego materiałów z Magazynem Głównym,
 • archiwizację prowadzonych spraw.