STARSZY SPECJALISTA W  WYDZIALE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

Miejsce pracy: POZNAŃ

Termin składania CV: 23 grudnia 2020 r.

 CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:

 • posiada wykształcenie wyższe preferowane na kierunkach: prawo, administracja, zarządzanie,  lub ekonomia,
 • posiada doświadczenie zawodowe: 2 lata w obszarze zamówień publicznych
 • posiada znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i przepisów wykonawczych oraz przepisów dotyczących elektronizacji zamówień publicznych,
 • umiejętnie działa w sytuacjach stresowych i nieprzewidywalnych oraz pod presją czasu,
 • posiada umiejętność analitycznego myślenia oraz hierarchizowania zadań i pracy w zespole,
 • posiada umiejętność redagowania pism.

 

DODATKOWO DOCENIMY

 • znajomość przepisów ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

 

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA:

 • przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego obejmujące roboty budowlane, usługi oraz dostawy, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, oraz zgodnie z wewnętrznym Regulaminem obowiązującym w PGW WP (w tym sporządzanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, sporządzanie dokumentacji z przebiegu postępowania, redagowanie pism związanych z prowadzonym postępowaniem),
 • sporządzanie ogłoszeń do Biuletynu Zamówień Publicznych oraz Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, Zamieszczanie dokumentacji postepowań przetargowych na stronie internetowej Zamawiającego,
 • aktywne monitorowanie zmian prawnych i rynkowych w zakresie zamówień publicznych,
 • prowadzenie elektronicznego Centralnego Rejestru Umów.
 • archiwizowanie dokumentacji.