STARSZY SPECJALISTA/ GŁÓWNY SPECJALISTA
W ZESPOLE OBIEKTU HYDROTECHNICZNEGO-ELEKTROWNIA WODNA JEZIORSKO

 

Miejsce pracy: ŁYSZKOWICE

Termin składania CV: 20 grudnia 2020 r.

 CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:

 • posiada wykształcenie wyższe techniczne, preferowane kierunki: energetyka, elektrotechnika, mechatronika, automatyka lub pokrewne,
 • ma minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w w/w obszarach,
 • posiada świadectwo kwalifikacyjne „E” i ”D” dla grupy 1 i 2,
 • zna przepisy ustawy: Prawo energetyczne, Ustawa o odnawialnych źródłach energii oraz przepisy obowiązujące w zakresie obsługi i utrzymania instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

 

DODATKOWO DOCENIMY:

 • umiejętności analityczne,
 • znajomość pakietu MS Office oraz oprogramowania GIS,
 • uprawnienia budowlane (branżowe),
 • znajomość instrukcji przepisów ruchowych, dokumentacji techniczno - ruchowych tego typu obiektów.

 

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA:

 • prowadzenie eksploatacji elektrowni wodnej zgodnie z instrukcjami DTR oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, w sposób zapewniający właściwe i zgodne z przeznaczeniem wykorzystanie,
 • prowadzenie raportów i dokumentacji ruchowej elektrowni,
 • bieżącą współpracę z zakładem energetycznym, wynikającą z obowiązującej instrukcji współpracy,
 • prowadzenie niezbędnej dokumentacji umożliwiającej naliczenie sprzedanej energii elektrycznej zakładowi energetycznemu,
 • udział w sporządzaniu planu zadań robót utrzymaniowych na obiekcie elektrowni wodnej,
 • udział w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji przetargowej napraw, przeglądów, remontów obiektów elektrowni,
 • nadzór nad prawidłowym i terminowym wykonywaniem, dbałość o właściwy obieg dokumentacji, powykonawczej i jej przechowywanie,
 • w uzgodnieniu z kierownikiem elektrowni dokonywanie niezbędnych napraw i pomiarów w zakresie posiadanych uprawnień.