SPECJALISTA

W NADZORZE WODNYM

 

Miejsce pracy: Olsztyn

Termin składania CV: 31 grudnia 2020 r.

 

CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:

 • posiada wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: melioracje wodne, ochrona środowiska, inżynieria środowiska, budownictwo wodne.
 • posiada znajomość przepisów, ustaw, aktów prawnych takich jak: Prawo wodne, Kodeks postępowania administracyjnego, Prawo ochrony środowiska,
 • sprawnie posługuje się narzędziami pakietu MS Office, ze szczególnym uwzględnieniem MS Excel,
 • jest samodzielny, rzetelny, odpowiedzialny oraz doskonale zorganizowany.

 

DODATKOWO DOCENIMY

 • doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • prawo jazdy kat. B,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność pracy w zespole.

 

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA:

 • prowadzenie Biura Obsługi Klienta (BOK),
 • prowadzenie biura podawczego w zakresie właściwości nadzoru wodnego,
 • przyjmowanie i sprawdzanie wniosków o wydanie zgody wodnoprawnej,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie zgłoszeń wodnoprawnych,
 • informowanie wnioskodawcy składającego wniosek o zgłoszenie wodnoprawne o konieczności uzyskania pozwolenia wodnoprawnego lub oceny wodnoprawnej,
 • przygotowywanie projektu decyzji o sprzeciwie zgłoszenia wodnoprawnego,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących zwolnienia od zakazu grodzenia nieruchomości przyległych do publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz do brzegu wód morskich i morza terytorialnego,
 • przekazywanie wniosków dotyczących pozwoleń wodnoprawnych oraz ocen wodnoprawnych do właściwego organu Wód Polskich,
 • określanie potrzeb oraz niezbędnych działań dla poprawy stanu wód i urządzeń wodnych,
 • współdziałanie w przygotowaniu planu w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych oraz planu usuwania szkód,
 • współdziałanie w zakresie nadzoru nad wykonywaniem obowiązków użytkowników obwodów rybackich.